macOS High Sierra

Jeśli są kłopoty z nagrywaniem płyt

Porady w przypadku problemów z nagrywaniem płyt CD i DVD.

  • Sprawdź, czy Mac wyposażony jest w odpowiedni sprzęt do nagrywania płyt. Otwórz aplikację Informacje o systemie i sprawdź pozycję Nagrywanie płyt, aby przekonać się, jakie rodzaje płyt można nagrywać za pomocą Twojego Maca.

    Otwórz Informacje o systemie

  • Jeśli używasz do nagrywania płyty innej aplikacji, więcej informacji możesz znaleźć w jej instrukcji obsługi.

  • Sprawdź pojemność płyty, aby upewnić się, że nagrywane dane się na niej zmieszczą. Aby zobaczyć ilość wolnego miejsca, zaznacz płytę, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Informacje. Konieczne może okazać się zrezygnowanie z niektórych rzeczy albo zmniejszenie ich wielkości (lub jakości, co pozwoli ograniczyć ich wielkość).

  • Podczas nagrywania płyt używana jest określona ilość miejsca na wewnętrznym dysku twardym komputera. Do nagrania płyty CD potrzeba około 700 MB, do nagrania płyty DVD — około 4 GB, natomiast do nagrania dwuwarstwowej płyty DVD wymagane jest około 8 GB wolnego miejsca na dysku. Aby sprawdzić ilość wolnego miejsca, otwórz Narzędzie dyskowe, kliknij w dysk (zazwyczaj nazywa się Macintosh HD), a następnie kliknij w Informacje.

    Otwórz Narzędzie dyskowe

Aby uzyskać więcej pomocy, poszukaj informacji o nagrywaniu płyt w witrynie wsparcia produktów Apple.