macOS High Sierra

Zmienianie dźwięków alertów

Jeśli spróbujesz wykonać czynność, która nie jest dozwolona, a także gdy Mac wymaga wprowadzenia danych lub dodatkowych informacji, na ekranie wyświetlany jest komunikat, któremu towarzyszy dźwięk ostrzeżenia. Możesz zmienić rodzaj dźwięku ostrzeżenia oraz ustawić jego głośność.

Zanim zaczniesz, otwórz panel Efekty dźwiękowe w preferencjach dźwięku (wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dźwięk, a następnie kliknij w Efekty dźwiękowe).

Otwórz panel efektów dźwiękowych

Wybór dźwięku ostrzeżenia

  • Kliknij w dźwięk na liście.

    Możesz wypróbować każdy dźwięk, klikając w niego na liście.

Dostosowanie dźwięku alertu

Możesz dostosować następujące rzeczy:

  • Zmienianie urządzenia odtwarzającego dźwięki: Standardowo efekty dźwiękowe odtwarzane są przez głośniki wewnętrzne komputera, lecz jeśli masz inne wyjściowe urządzenie dźwiękowe, możesz wybrać je z menu podręcznego Odtwarzaj dźwięki przez.

  • Korygowanie głośności dźwięków alertów: Przeciągnij suwak Głośność alertów. Głośność alertów jest określana względem głośności wyjściowej komputera. Jeśli więc obniżysz głośność komputera, dźwięki alertów będą odtwarzane ciszej.

  • Włączanie lub wyłączanie efektów dźwiękowych interfejsu użytkownika: Gdy wykonujesz jakąś czynność, na przykład przeciąganie rzeczy do Kosza, Mac odtwarza efekty dźwiękowe. Aby wyłączyć te efekty dźwiękowe, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Odtwarzaj efekty dźwiękowe interfejsu użytkownika.

  • Włączanie lub wyłączanie efektu dźwiękowego zmiany głośności: Na niektórych klawiaturach, naciskanie klawiszy regulujących głośność powoduje odtwarzanie dźwięku, informującego o aktualnej sile głosu. Aby wyłączyć ten dźwięk, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Potwierdzaj zmiany głośności dźwiękiem. Aby tymczasowo odwrócić to ustawienie, przytrzymaj klawisz Shift podczas naciskania klawiszy zmiany głośności. Nie wszystkie klawiatury posiadają klawisze głośności.

Aby dźwiękom alertów towarzyszyło mignięcie ekranu, zaznacz opcję w panelu Audio w preferencjach dostępności (wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Audio).

Otwórz panel Audio