macOS High Sierra

Wyświetlanie informacji o plikach, folderach i dyskach

Możesz szybko uzyskiwać informacje o plikach, folderach lub dyskach.

 • Wyświetlanie informacji o pojedynczej rzeczy: Zaznacz daną rzecz, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Informacje lub naciśnij Command-I.

  Dla każdej zaznaczonej rzeczy otwierane jest osobne okno informacji.

 • Wyświetlanie podsumowania informacji o wielu rzeczach: Zaznacz kilka rzeczy, naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Podsumowanie informacji.

  Otwarte zostanie pojedyncze okno ze zbiorczymi informacjami o zaznaczonych rzeczach.

 • Pokazywanie informacji pod ikonami: Otwórz dowolny folder w Finderze lub kliknij w Biurko, wybierz polecenie menu Widok > Pokaż opcje widoku, a następnie zaznacz pole wyboru Pokazuj informacje.

  Informacje o rzeczach mogą obejmować wielkość pliku, długość filmu, wymiary obrazu itd.

 • Wyświetlanie statusu iCloud: Gdy funkcja Biurko i Dokumenty iCloud jest włączona, w kolumnie Status iCloud obok Twoich folderów i plików może być wyświetlany jeden z następujących wskaźników statusu:

  • W iCloud: Ikona statusu W iCloud oznacza, że dany folder lub plik znajduje się tylko w iCloud. Dopóki nie pobierzesz tej rzeczy na Maca, praca z nią wymagać będzie połączenia z Internetem. Kliknij w tę rzecz z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybierz Pobierz teraz.

  • Wykluczone: Ikona statusu Wykluczone oznacza, że dany folder lub plik nie mógł zostać wysłany do iCloud. Przyczyną jest zwykle brak miejsca w iCloud. Aby dowiedzieć się więcej o zwalnianiu miejsca dyskowego, zobacz Optymalizowanie pamięci masowej na Macu.

  • Pobrane: Ikona statusu Pobrane informuje, że dany folder lub plik jest zsynchronizowany między Makiem i iCloud, więc możesz od razu wyświetlić go lub rozpocząć jego edycję, niezależnie od tego, czy masz połączenie z Internetem.

  • Czekam na wysłanie: Ikona statusu Czekam na wysłanie oznacza, że dany folder lub plik nie jest jeszcze przechowywany w iCloud.

  • Brak miejsca: Ikona statusu Brak miejsca oznacza, że dany folder lub plik nie może być przechowywany w iCloud, ponieważ w iCloud brakuje miejsca.

   Podobna ikona może także pojawić się obok iCloud Drive na pasku bocznym. Oznacza ona brak miejsca w iCloud.

  • Wykres kołowy: Ikona statusu przedstawiająca wykres kołowy zmienia się stopniowo z jasnej na ciemną podczas przesyłania plików.

   Podobna ikona wykresu kołowego może się również pojawić obok pozycji iCloud Drive na pasku bocznym. Oznacza ona ogólny postęp przesyłania plików do i z iCloud Drive.

  Uwaga: Nawet gdy kolumna Status iCloud nie jest widoczna w oknie Findera, status większości rzeczy przesyłanych do iCloud wyświetlany jest obok nazwy danego folderu lub pliku. Nie jest wyświetlana jedynie ikona pobranych rzeczy.

Na pasku statusu znajdującym się na dole lub na górze okna Findera wyświetlana jest liczba rzeczy na dysku lub w folderze, a także ilość wolnego miejsca. Jeśli nie widzisz paska statusu, wybierz polecenie menu Widok > Pokaż pasek statusu.