macOS High Sierra

Usuwanie użytkownika lub grupy

Jeśli jesteś administratorem komputera, możesz usuwać użytkowników, którzy nie potrzebują już dostępu do Twojego Maca. Możesz także usuwać niepotrzebne grupy.

Gdy usuwasz użytkownika, możesz zachować jego folder domowy (zawierający pliki i ustawienia użytkownika) lub usunąć ten folder domowy. Użytkownik tylko do udostępniania nie ma folderu domowego.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

  Otwórz preferencje użytkowników i grup

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Zaznacz użytkownika lub grupę do usunięcia, a następnie kliknij w przycisk usuwania  poniżej listy użytkowników.

  Jeśli na Macu zalogowani są inni użytkownicy, nie możesz ich zaznaczyć.

 4. Wykonaj następujące czynności:

  • Zachowywanie folderu domowego w obrazie dysku: Zaznacz Zachowaj folder domowy w obrazie dysku. Spowoduje to zarchiwizowanie wszystkich dokumentów i innych danych użytkownika, pozwalając na odtworzenie go później w razie potrzeby. Obraz dysku zostanie zachowany w folderze /Użytkownicy/Usunięci użytkownicy.

  • Pozostawianie folderu domowego użytkownika bez zmian: Zaznacz Nie zmieniaj folderu domowego. Dokumenty i dane użytkownika pozostaną nienaruszone, co w razie potrzeby pozwoli na późniejsze odtworzenie tego użytkownika. Folder domowy pozostanie w folderze /Użytkownicy.

  • Usuwanie folderu domowego użytkownika z komputera: Zaznacz Usuń folder domowy. Dane użytkownika zostaną usunięte, zwalniając przestrzeń dyskową.

  • Usuwanie grupy lub użytkownika tylko do udostępniania: Kliknij w OK.

 5. Kliknij w Usuń użytkownika.

Jeśli nie usuniesz folderu domowego użytkownika, możesz przywrócić tego użytkownika oraz zawartość tego folderu.