macOS High Sierra

Tworzenie i usuwanie skrótów

Aby ułatwić znalezienie pliku, folderu, aplikacji lub dysku, możesz utworzyć skrót do tej rzeczy i umieścić go w łatwym do znalezienia miejscu. Otworzenie skrótu powoduje otworzenie oryginału.

Tworzenie skrótu

 • Zaznacz daną rzecz, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Utwórz skrót. Możesz także nacisnąć Command-L.

  Możesz utworzyć dowolną liczbę skrótów do danej rzeczy, a następnie przeciągnąć je do innych folderów lub na Biurko.

 • Naciśnij Option-Command podczas przeciągania oryginalnej rzeczy do innego folderu lub na Biurko, aby jednocześnie utworzyć skrót i go przenieść.

Dodawanie skrótu do paska bocznego Findera lub do Docka

Rzeczy widoczne na pasku bocznym Findera oraz w Docku to skróty. Na przykład, ikona folderu Dokumenty na pasku bocznym to skrót do folderu Dokumenty, znajdującego się w Twoim folderze domowym. Możesz dodawać własne skróty do paska bocznego oraz do Docka.

 • Dodawanie do paska bocznego Findera skrótu do folderu, aplikacji lub dysku: Przeciągnij oryginalną rzecz do sekcji Ulubione.

 • Dodawanie do Docka skrótu do pliku, folderu lub aplikacji: Przeciągnij oryginalną rzecz do Docka.

  Pliki i foldery przeciągaj na prawo od separatora w Docku, natomiast aplikacje — na lewo. Jeśli Dock został przeniesiony na boczną krawędź Biurka, pliki i foldery należy umieszczać pod separatorem, natomiast aplikacje — nad nim.

Usuwanie skrótu z paska bocznego Findera lub z Docka

 • Usuwanie skrótu z paska bocznego Findera: Przeciągnij daną rzecz poza obszar paska bocznego Findera, aż pojawi się ikona usuwania .

 • Usuwanie skrótu z Docka: Przeciągnij daną rzecz poza obszar Docka, aż zobaczysz etykietę Usuń.

  Usunięcie rzeczy z paska bocznego lub Docka powoduje jedynie usunięcie skrótu. Oryginalna rzecz nie jest usuwana z Maca.

Znajdowanie rzeczy, do której prowadzi skrót

 • Zaznacz skrót, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Pokaż oryginał. Możesz również nacisnąć klawisze Command-R.