macOS High Sierra

Migracja z iPhoto do Zdjęć

Jeśli nie zostało wcześniej zainstalowane uaktualnienie systemu do wersji OS X 10.10.3 lub nowszej, uaktualnienie do macOS High Sierra powoduje automatyczne zainstalowanie aplikacji Zdjęcia.

Aplikacja Zdjęcia zawiera wiele funkcji, które nie są dostępne w iPhoto. Na przykład, możesz wyświetlać wszystkie swoje zdjęcia na wszystkich swoich urządzeniach, używając biblioteki zdjęć iCloud, a także mieć wszystkie swoje zdjęcia uporządkowane tak samo na Macu i na urządzeniach iOS.

Gdy po raz pierwszy otworzysz Zdjęcia na Macu, przeprowadzona zostanie konwersja Twojej biblioteki zdjęć. Przekonwertowana biblioteka jest zgodna zarówno z aplikacją Zdjęcia, jak i z aplikacją iPhoto (jeśli jest zainstalowana), ale jakiekolwiek zmiany dokonywane w Zdjęciach nie pojawią się w iPhoto (i odwrotnie).

Jeśli na Macu zainstalowana była wcześniej aplikacja iPhoto, nadal jest ona na nim dostępna. Możesz go otworzyć przy użyciu Launchpada lub z folderu Aplikacje w Finderze. Zdecydowanie zalecamy jednak używanie aplikacji Zdjęcia zamiast iPhoto.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Zdjęcia, zobacz: Pomoc aplikacji Zdjęcia.