macOS High Sierra

Klikanie w rzeczy przy użyciu polecenia dyktowania

Gdy włączone jest Dyktowanie rozszerzone oraz włączone są zaawansowane polecenia dyktowania, możesz używać tych poleceń (czyli poleceń głosowych), aby klikać w elementy interfejsu użytkownika.

Uwaga: Aby móc używać poleceń dyktowania, musisz najpierw włączyć Dyktowanie.

Jeśli używasz frazy kluczowej dyktowania, musisz ją powiedzieć przed poleceniem, na przykład „komputer, kliknij w menu Edycja” lub „komputer, pokaż numery”.

  • Używanie polecenia Kliknij: Powiedz „kliknij w” i dodaj nazwę menu lub rzeczy. Na przykład, możesz powiedzieć „kliknij w menu Edycja”, aby otworzyć menu Edycja. Następnie powiedz „Kliknij w emoji i symbole”, aby otworzyć podgląd znaków.

  • Używanie polecenia Pokaż numery: To polecenie wyświetla numery obok rzeczy znajdujących się w menu, w oknie lub w oknie dialogowym, dzięki czemu możesz powiedzieć odpowiedni numer, aby kliknąć w daną rzecz. Jest to szczególnie przydatne w przypadku rzeczy, których nazwy są trudne do wymówienia lub powtarzają się.

    Powiedz „pokaż numery”, a następnie powiedz numer rzeczy, w którą chcesz kliknąć, na przykład „cztery”. Po kliknięciu w dowolną rzecz numery automatycznie znikają.

    Panel preferencji z liczbą obok każdego elementu interfejsu użytkownika, z którym można rozpocząć interakcję.

    Jeśli niczego nie zaznaczysz, możesz powiedzieć „ukryj numery”, aby ukryć numery.