Urządzenie iCloud

Dowolne urządzenie (Mac, urządzenie iOS, Apple TV lub komputer z systemem Windows) spełniające wymagania systemowe żądanych funkcji usługi iCloud oraz zalogowane do iCloud przy użyciu Twojego Apple ID. Aby poznać wymagania systemowe i zalecenia dla każdej funkcji, zobacz artykuł wsparcia produktów Apple Wymagania systemowe dotyczące usługi iCloud.