Stosy

Stos to skrót do folderu, umieszczony w Docku. Daje szybki i bezpośredni dostęp do plików znajdujących się w danym folderze. Stos może zawierać wszystko, co możesz umieścić w folderze. Gdy klikniesz w stos, jest on otwierany. Możesz przeciągać rzeczy do stosów lub ze stosów, tak samo, jak w przypadku zwykłych folderów.

W Docku domyślnie znajduje się stos Pobrane rzeczy, pozwalający na łatwy dostęp do rzeczy pobranych z Internetu, otrzymanych w załącznikach wiadomości lub przysłanych przy użyciu funkcji AirDrop. Możesz dodać więcej stosów, przeciągając foldery do Docka (na prawo od linii oddzielającej).

Jeśli wolisz, aby ikona stosu w Docku była wyświetlana jako folder, kliknij w nią, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz polecenie Pokazuj jako folder.