Użytkownik tylko do udostępniania

Użytkownicy tylko do udostępniania mogą mieć zdalny dostęp do plików, ale nie mogą logować się na komputerze ani zmieniać ustawień.

Aby przydzielić użytkownikowi dostęp do współdzielonego ekranu lub udostępnianych plików, musisz zmienić ustawienia w panelach Udostępnianie plików, Współdzielenie ekranu lub Zdalne zarządzanie w preferencjach udostępniania.