Uwierzytelnianie dwuczynnikowe

Uwierzytelnianie dwuczynnikowe (zwane także uwierzytelnianiem dwupoziomowym) to dodatkowa warstwa zabezpieczeń Twojego Apple ID, której celem jest zapewnienie, że jesteś jedyną osobą, która może mieć dostęp do Twojego konta — nawet jeśli ktoś pozna Twoje hasło.

Rejestracja uwierzytelniania dwuczynnikowego

Jeśli Twoje konto spełnia wymagania uwierzytelniania dwuczynnikowego, prośba o jego włączenie pojawi się podczas pierwszego użycia Maca. Funkcję tę możesz także włączyć w preferencjach iCloud. Wybierz polecenie menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud. Zaloguj się do swojego konta (jeśli to konieczne), kliknij w Szczegóły konta, a następnie kliknij w Zabezpieczenia.

Ważne: Jeśli używasz weryfikacji dwustopniowej, musisz ją wyłączyć, aby móc włączyć uwierzytelnianie dwuczynnikowe. W tym celu zaloguj się na stronie konta Apple ID. Kliknij w Edycja w sekcji Zabezpieczenia, a następnie kliknij w Wyłącz weryfikację dwustopniową. Wyświetlona zostanie prośba o utworzenie nowych pytań zabezpieczających oraz zweryfikowanie swojej daty urodzenia. W twojej skrzynce powinna pojawić się wiadomość email z potwierdzeniem, że weryfikacja dwustopniowa na Twoim Apple ID została wyłączona.

Używanie uwierzytelniania dwuczynnikowego

Gdy funkcja ta jest włączona, podanie po raz pierwszy swojego Apple ID oraz hasła na nowym urządzeniu powoduje wyświetlenie prośby o weryfikację tożsamości przy użyciu sześciocyfrowego kodu. Kod ten jest automatycznie wyświetlany na innych Twoich urządzeniach lub wysyłany na zaufany numer telefonu. Wystarczy wprowadzić ten kod, aby zalogować się i uzyskać dostęp do swoich danych na nowym urządzeniu.

Ponowne pytanie o kod weryfikacyjny na tym samym urządzeniu nie pojawia się do momentu całkowitego wylogowania się z iCloud, wymazania tego urządzenia lub konieczności zmiany hasła z przyczyn bezpieczeństwa.

Swoimi zaufanymi urządzeniami i numerami telefonów możesz zarządzać na zaufanym Macu (w preferencjach iCloud), na zaufanym urządzeniu iOS (wybierając Ustawienia > iCloud > Apple ID) lub logując się na stronie konta Apple ID.

Zobacz artykuł Wsparcia Apple: Uwierzytelnianie dwupoziomowe dla konta Apple ID.