Menu wprowadzania

Menu wprowadzania, znajdujące się na pasku menu, pozwala wybrać inne źródło wprowadzania (na przykład Polski), otworzyć Podgląd znaków i klawiatury, oraz daje szybki dostęp do preferencji i pomocy dotyczącej aktualnie używanego źródła wprowadzania. Menu wprowadzania pojawia się po wykonaniu w preferencjach klawiatury dowolnej z następujących czynności:

  • Włączenie co najmniej dwóch źródeł wprowadzania.

  • Zaznaczenie pola wyboru Pokazuj podgląd klawiatury i ikon emoji na pasku menu.

  • Zaznaczenie pola wyboru Pokazuj menu klawiatury na pasku menu.