Przeciąganie i upuszczanie

Wiele czynności na Macu może być wykonywanych przez przeciąganie i upuszczanie: przenoszenie plików i folderów w inne miejsca, dodawanie zdjęć do wiadomości email lub przenoszenie fragmentów tekstu w dokumencie. Możesz także przeciągać rzeczy do Docka lub do paska bocznego Findera, aby je tam umieścić.

Aby przeciągnąć daną rzecz, zaznacz ją, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy lub gładzika, przeciągając jednocześnie tę rzecz do nowego miejsca. Zwolnij przycisk, aby upuścić przeciąganą rzecz w wybranym miejscu.