Stosy

Stosy na Biurku porządkują pliki w grupach. Za każdym razem, gdy zachowujesz plik na Biurku, jest on automatycznie dodawany do odpowiedniego stosu, co pomaga utrzymać porządek. Możesz grupować stosy według rodzajów (na przykład obrazy lub pliki PDF), dat (na przykład data utworzenia lub data ostatniego otwarcia) lub tagów Findera. Na przykład, wszystkie dokumenty na Biurku mogą zostać zgrupowane w jednym stosie, a wszystkie zrzuty ekranu — w innym.

W Docku domyślnie znajduje się stos Pobrane rzeczy, dający łatwy dostęp do rzeczy pobranych z Internetu, odebranych jako załączniki lub zaakceptowanych przy przesyłaniu przez AirDrop. Gdy dodasz do Docka folder, możesz wybrać, aby był wyświetlany jako stos.