Control Strip

Funkcja paska Touch Bar dostępna na niektórych Macach. Control Strip na końcu paska Touch Bar, pozwala dostosowywać ogólne ustawienia, takie jak jasność oraz głośność, a także pytać Siri. Możesz go rozszerzyć, aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień i funkcji.

Pasek Touch Bar w górnej części klawiatury. Po jego lewej stronie znajdują się przyciski, które różnią się w zależności od aplikacji lub zadania. Po prawej stronie widoczny jest zwinięty pasek Control Strip.

Rozwijanie Control Strip: Stuknij w przycisk Rozwiń na pasku Touch Bar.

Zwinięty pasek Control Strip zawiera przyciski (od lewej do prawej) pozwalające rozwijać Control Strip, zwiększać lub zmniejszać jasność ekranu i głośność, wyciszać lub włączać dźwięk, oraz używać Siri.

Używanie Control Strip: Stukaj w przyciski na rozwiniętym Control Strip, aby ustawiać dodatkowe opcje oraz funkcje macOS, takie jak Mission Control oraz Launchpad, lub sterować odtwarzaniem wideo lub muzyki. Niektóre ustawienia można zmieniać dotykając i przytrzymując dany przycisk. W przypadku jasności i głośności możesz także szybko przesunąć w lewo lub w prawo na przyciskach.

Przyciski na rozwiniętym Control Strip dotyczą (od lewej do prawej) jasności ekranu, funkcji Mission Control, Launchpada, jasności klawiatury, odtwarzania wideo lub muzyki oraz głośności.

Zwijanie Control Strip: Stuknij w przycisk Zamknij.