Zaznaczanie rzeczy

Aby zaznaczyć jedną lub więcej rzeczy (takich jak kontakty, wiadomości email, pliki, foldery lub zdjęcia), wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zaznaczenie pojedynczej rzeczy: Przesuń wskaźnik nad daną rzecz, a następnie kliknij w nią.

  • Zaznaczanie wielu rzeczy: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie kliknij w dane rzeczy.

  • Zaznaczanie wielu rzeczy znajdujących się obok siebie: Kliknij w pierwszą rzecz, którą chcesz zaznaczyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij w ostatnią rzecz.

    Możesz także kliknąć w pobliżu pierwszej rzeczy, nacisnąć i przytrzymać przycisk myszy lub gładzika, a następnie przeciągnąć przez pozostałe rzeczy.