Folder Pobrane rzeczy

Folder Pobrane rzeczy jest domyślnym miejscem, do którego trafiają pliki pobierane z Internetu. Większość aplikacji, przy użyciu których można pobierać pliki (takich jak Safari lub Wiadomości) umieszcza je właśnie w folderze Pobrane rzeczy.

Domyślnie folder Pobrane rzeczy jest dostępny na pasku bocznym Findera oraz w Docku. W Docku folder ten jest także nazywany stosem.