macOS High Sierra

Jeśli musisz uaktualnić hasło dostępu do pęku kluczy

Domyślnie hasło pęku kluczy jest takie samo, jak hasło użytkownika (czyli hasło używane w celu zalogowania się na komputerze). Jeśli zmienisz swoje hasło użytkownika w preferencjach użytkowników i grup, hasło pęku kluczy zostanie również automatycznie zmienione. Jeśli Twoje hasło użytkownika zostanie wyzerowane przez administratora, hasło Twojego pęku kluczy nie zostanie wyzerowane, a podczas następnego logowania pojawi się prośba o wyzerowanie hasła pęku kluczy. Możesz także uaktualnić hasło swojego pęku kluczy, aby odpowiadało nowemu hasłu użytkownika. Aby odblokować swój pęk kluczy i zmienić jego hasło, musisz znać bieżące hasło pęku kluczy (zwykle jest ono takie samo, jak poprzednie hasło użytkownika).

Otwórz Dostęp do pęku kluczy

Zmienianie hasła swojego pęku kluczy, aby odpowiadało hasłu użytkownika

  1. Wybierz polecenie menu Edycja > Zmień hasło dostępu do pęku kluczy „login”.

  2. Jeśli pęk kluczy jest zablokowany, podaj poprzednie hasło użytkownika, a następnie kliknij w OK.

  3. Jeśli wprowadzisz prawidłowe hasło, wyświetlone zostanie nowe okno. W polu Bieżące hasło podaj ponownie poprzednie hasło użytkownika.

  4. W polu Nowe hasło wprowadź swoje nowe hasło użytkownika.

  5. W polu Potwierdź podaj ponownie nowe hasło użytkownika, a następnie kliknij w OK.

Jeśli nie pamiętasz poprzedniego hasła użytkownika

Jeśli nie pamiętasz poprzedniego hasła użytkownika, musisz wyzerować domyślny pęk kluczy. Wyzerowanie domyślnego pęku kluczy usuwa wszystkie hasła zachowane w tym pęku kluczy, ale powinno pozwolić na ich zsynchronizowanie.

  1. Wybierz polecenie menu Dostęp do pęku kluczy > Preferencje, następnie kliknij w Ogólne.

  2. Kliknij w Wyzeruj mój domyślny pęk kluczy.

  3. Przejdź do Findera i wybierz polecenie menu Apple > Wyloguj. Gdy zalogujesz się ponownie, zachowaj swoje bieżące hasło w pęku kluczy.

Jeśli Twoje hasło użytkownika zostało wyzerowane na skutek zapomnienia go, więc nie możesz podać starego hasła dostępu do pęku kluczy, utworzony zostanie nowy, pusty pęk kluczy, a odzyskanie danych znajdujących się w poprzednim pęku kluczy nie będzie możliwe.