macOS High Sierra

Jeśli często pojawia się prośba o odblokowanie pęku kluczy

Pęk kluczy może zostać automatycznie zablokowany po określonym czasie braku aktywności komputera lub gdy hasło użytkownika i hasło pęku kluczy ulegną desynchronizacji.

Otwórz Dostęp do pęku kluczy

Synchronizowanie hasła pęku kluczy i hasła użytkownika

Jeśli często pojawia się prośba o odblokowanie pęku kluczy, być może hasło użytkownika (czyli hasło używane do logowania się na Macu) uległo desynchronizacji z hasłem pęku kluczy. Gdy po raz pierwszy konfigurujesz swoje konto użytkownika na Macu, Twoje hasło użytkownika i hasło pęku kluczy są takie same. Za każdym razem, gdy logujesz się na komputerze, Dostęp do pęku kluczy automatycznie odblokowuje pęk kluczy login.

W niektórych sytuacjach, na przykład po zmianie hasła użytkownika, hasło to może ulec rozsynchronizowaniu z hasłem pęku kluczy.

  1. Wybierz polecenie menu Edycja > Zmień hasło dostępu do pęku kluczy „login”.

  2. Jeśli pęk kluczy jest zablokowany, podaj poprzednie hasło użytkownika, a następnie kliknij w OK.

  3. Jeśli wprowadzisz prawidłowe hasło, wyświetlone zostanie nowe okno. W polu Bieżące hasło podaj ponownie poprzednie hasło użytkownika.

  4. W polu Nowe hasło podaj bieżące hasło użytkownika.

  5. W polu Potwierdź podaj ponownie bieżące hasło użytkownika, a następnie kliknij w OK.

Ustawianie częstotliwości wymagania hasła przez pęk kluczy

Możesz ustawić odstęp czasu, po jakim Dostęp do pęku kluczy automatycznie będzie wymagał ponownie podania hasła.

  1. Wybierz polecenie menu Edycja > Zmień ustawienia pęku kluczy „login”.

  2. Zaznacz pole wyboru Blokuj po, a następnie wprowadź liczbę minut braku aktywności.

  3. Jeśli chcesz, aby hasło było wymagane za każdym razem, gdy komputer jest usypiany, zaznacz pole wyboru Blokuj podczas snu.

  4. Kliknij w Zachowaj.