Przeglądarka projektów

Przeglądarka projektów wyświetla wszystkie projekty filmów i zwiastunów znajdujące się na Twoim urządzeniu. Stuknij w przycisk Utwórz , aby utworzyć nowy projekt filmu lub zwiastuna. Stuknij w istniejący projekt, aby zobaczyć informacje o nim oraz przyciski umożliwiające edycję, odtwarzanie lub udostępnianie projektu.

Projekty w przeglądarce projektów. W lewym górnym rogu znajdują się przyciski Utwórz oraz Więcej opcji.

Jeśli edytujesz projekt, stuknij w Gotowe, a następnie stuknij w Projekty, aby wrócić do przeglądarki projektów.