macOS High Sierra

Skróty klawiszowe oraz gesty w aplikacji iBooks

Szybkie wykonywanie wielu zadań w iBooks przy użyciu klawiatury, gładzika lub myszy Magic Mouse.

Otwórz iBooks

Skróty klawiszowe

Czynność

Skrót

Dodawanie nowego zbioru do biblioteki.

Command-N

Dodawanie książek do biblioteki.

Shift-Command-O

Dodawanie zakładki do aktualnie wyświetlonej strony.

Command-D

Otwieranie pola wyszukiwania w książce.

Po otwarciu pola wyszukiwania możesz od razu zacząć pisać. Następnie naciśnij Return, aby wyszukać.

Command-F

Pokazywanie spisu treści książki.

Command-T

Pokazywanie miniaturek spisu treści książki.

Shift-Command-T

Pokazywanie swoich notatek na marginesach książki.

Command-3

Pokazywanie wszystkich notatek i wyróżnień w panelu Notatki.

Command-4

Pokazywanie fiszek z książki.

Command-5

Pokazywanie słowniczka książki.

Command-6

Wyświetlanie pojedynczej strony.

Command-1

Wyświetlanie dwóch stron jednocześnie.

Command-2

Wyświetlanie książki w jej rozmiarze rzeczywistym.

Command-0

Przybliżanie.

Command-plus (+)

Oddalanie.

Command-minus (-)

Przełączanie na widok pełnoekranowy.

Control-Command-F

Przechodzenie do następnej strony, do następnego obrazka, do następnego podpisu lub następnego pytania w rozwiniętych elementach interaktywnych.

Strzałka w prawo, Strzałka w dół lub Page Down

Przechodzenie do poprzedniej strony, do poprzedniego obrazka, do poprzedniego podpisu lub poprzedniego pytania w rozwiniętych elementach interaktywnych.

Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Page Up

Przechodzenie do następnego rozdziału.

Shift–Command–Strzałka w prawo

Przechodzenie do poprzedniego rozdziału.

Shift–Command–Strzałka w lewo

Przechodzenie do poprzedniego miejsca w książce.

Command-lewy nawias kwadratowy ([)

Przechodzenie do początkowego miejsca w książce.

Command-prawy nawias kwadratowy (])

Otwieranie strony domowej iBooks Store.

Shift-Command-H

Otwieranie swojej biblioteki iBooks.

Command-L

Gesty

Czynność

Gest

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej strony.

Przesunięcie w lewo lub w prawo.

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego obrazu w galerii.

Przesunięcie w lewo lub w prawo, gdy wskaźnik znajduje się nad galerią.

Powiększenie elementu.

Gdy skończysz, zsuń palce.

Rozsunięcie palców, gdy wskaźnik znajduje się nad elementem interaktywnym.

Otworzenie graficznego spisu treści.

Zsunięcie palców w książce z graficznym spisem treści.