macOS High Sierra

Słowniczek i definicje

Jeśli czytana książka została utworzona dla iBooks i zawiera słowniczek, możesz sprawdzać w nim definicje terminów. Możesz także sprawdzać słowa w aplikacji Słownik w macOS.

Otwórz iBooks

  • Wyświetlanie słowniczka: Wybierz polecenie menu Widok > Pokaż słowniczek. Jeśli książka nie zawiera słowniczka, polecenie Pokaż słowniczek jest wyszarzone.

    Aby zobaczyć definicję w słowniczku, kliknij w dany termin w książce.

  • Wyświetlanie definicji: Kliknij dwukrotnie w dowolne słowo.

    Możesz także zaznaczyć słowo, wybrać Więcej, a następnie wybrać Definicja, Szukaj w książce, Szukaj w sieci lub Szukaj w Wikipedii. Aby dowiedzieć się więcej o sprawdzaniu słów w macOS, zobacz Sprawdzanie wyrazów.