macOS High Sierra

Interakcje z materiałami multimedialnymi w książkach

Książki, które zostały utworzone do iBooks, zawierają interaktywne diagramy, zdjęcia i wideo, które możesz oglądać, słuchać i odkrywać.

Otwórz iBooks

  • Maksymalizowanie elementów interaktywnych: Kliknij w przycisk maksymalizowania (w lewym górnym rogu), gdy wskaźnik znajduje się nad danym elementem. Możesz także rozsunąć palce na gładziku lub myszy Magic Mouse.

    Aby przybliżyć zmaksymalizowany widok, rozsuń palce na gładziku lub myszy Magic Mouse.

  • Minimalizowanie elementów interaktywnych: Kliknij w Gotowe lub zsuń palce na gładziku lub myszy Magic Mouse.

  • Oglądanie filmu lub pokazu slajdów, lub słuchanie klipu audio: Kliknij w przycisk odtwarzania lub obrazek, jeśli jest to konieczne.

    Niektóre filmy lub klipy audio są odtwarzane od razu po wyświetleniu strony.

  • Poruszanie się w galerii: Kliknij w strzałki lub ikony. Możesz też przesunąć w lewo lub w prawo po gładziku lub myszy Magic Mouse, gdy wskaźnik znajduje się nad galerią.

  • Obracanie obiektu 3D: Kliknij w obiekt i przeciągnij go.

  • Przybliżanie etykiety obrazkowej (opisu): Kliknij w etykietę, aby ją przybliżyć lub zobaczyć pełny opis.

Podręczniki w iBooks są tworzone przy użyciu aplikacji iBooks Author. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Kilka słów o aplikacji iBooks Author.