macOS High Sierra

Ukrywanie kupionych książek

Możesz ukrywać książki, których nie chcesz widzieć w swojej bibliotece na dowolnym urządzeniu. Jeśli masz skonfigurowaną Chmurę rodzinną, członkowie rodziny nie mogą widzieć ani pobierać ukrytych książek.

Otwórz iBooks

Ukrywanie książki

  1. Kliknij w iBooks Store (lub wybierz polecenie menu Sklep > Strona domowa sklepu), a następnie kliknij w Polecane na pasku narzędzi.

  2. Kliknij w Kupione poniżej etykiety Szybkie linki po prawej, a następnie kliknij we Wszystkie.

  3. Umieść wskaźnik nad książką, którą chcesz ukryć, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

Pokazywanie ukrytej książki

  1. Kliknij w iBooks Store (lub wybierz polecenie menu Sklep > Strona domowa sklepu).

  2. Kliknij w Konto, a następnie wprowadź swoje hasło.

  3. Pod etykietą iTunes w chmurze kliknij w Zarządzaj. Etykieta ta znajduje się po prawej stronie etykiety Ukryte zakupy.

  4. Kliknij w Pokaż poniżej książek, które chcesz ponownie widzieć w swojej bibliotece.