macOS High Sierra

Wyświetlanie książek według języka lub kraju

Gdy szukasz książek, możesz na liście wyników widzieć tytuły dostępne w innych językach lub w innych krajach.

Otwórz iBooks

Filtrowanie wyników wyszukiwania według języka

  1. W polu wyszukiwania wprowadź autora, gatunek lub tytuł, a następnie naciśnij Return.

  2. Kliknij we Wszystkie języki po prawej stronie, a następnie wybierz język.

    Wskazówka: Jeśli wyszukiwanie nie zwróci oczekiwanych wyników, spróbuj ponownie z innym wyszukiwanym hasłem.

Zmienianie ustawień kraju

  • Kliknij w ikonę flagi w prawym dolnym rogu okna iBooks Store, a następnie wybierz kraj.

    Ikona flagi w prawym dolnym rogu okna iBooks Store.