macOS High Sierra

Używanie fiszek

Jeśli czytana książka została utworzona dla iBooks, możesz wyświetlać terminy słowniczka książki oraz swoje wyróżnienia i notatki w postaci fiszek (lub kart) do nauki.

Uwaga: Jeśli książka nie zawiera słowniczka terminów, nie zostały wyróżnione w niej żadne fragmenty ani dodane notatki, fiszki nie będą dostępne.

Otwórz iBooks

 1. Otwórz książkę, wybierz polecenie menu Widok > Pokaż fiszki (lub kliknij w Fiszki w panelu notatek, jeśli jest on otwarty).

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Filtrowanie fiszek wg rozdziałów lub sekcji: Kliknij w przycisk spisu treści w lewym górnym rogu, a następnie wybierz rozdział lub sekcję.

  • Filtrowanie fiszek wg wyróżnień: Kliknij w przycisk wyróżnień w prawym górnym rogu, a następnie zaznacz wyróżnienia, które chcesz zobaczyć.

   Możesz także wybrać, aby pokazać lub ukryć terminy słowniczka.

  • Przełączanie fiszek: Kliknij w strzałki po prawej lub lewej stronie, przesuń poziomo po gładziku lub myszy Magic Mouse lub użyj klawiszy ze strzałkami.

  • Odwracanie fiszki: Kliknij w Odwróć lub naciśnij spację.

  • Mieszanie fiszek: Kliknij w przycisk mieszania w prawym górnym rogu.