macOS High Sierra

Wyróżnianie fragmentów i robienie notatek

Jeśli przeczytasz fragment, który chcesz zapamiętać, możesz go wyróżnić lub dodać notatkę. Wszystkie swoje wyróżnienia i notatki możesz wyświetlać w dowolnej chwili, a także używać ich jako fiszek (kart) do nauki.

Otwórz iBooks

Podręcznik w iBooks z wyróżnionym tekstem, notatką oraz interaktywnym elementem multimedialnym.

Uwaga: W niektórych typach książek wyróżnianie może być niedostępne.

Otwórz książkę, a następnie wykonaj dowolne z poniższych czynności:

  • Wyróżnianie lub podkreślanie tekstu: Zaznacz tekst, a następnie wybierz z menu podręcznego sposób wyróżnienia (kolor lub podkreślenie).

  • Dodawanie notatki: Zaznacz tekst, a następnie wybierz Dodaj notatkę z menu podręcznego.

  • Wyświetlanie wszystkich wyróżnień i notatek: Przesuń wskaźnik na górę książki, a następnie kliknij w przycisk notatek .

    W przypadku niektórych książek możesz również wybrać polecenie menu Widok > Pokaż notatki na marginesach, aby zobaczyć swoje notatki na marginesach książki.

  • Usuwanie wyróżnienia lub podkreślenia: Zaznacz wyróżniony tekst, a następnie wybierz Usuń wyróżnienie.

  • Usuwanie notatki: Otwórz panel notatek, zaznacz notatkę, a następnie naciśnij Delete.

Aby dowiedzieć się, jak udostępniać wyróżnienia i notatki, zobacz Udostępnianie cytatów, notatek i przemyśleń.