macOS High Sierra

Tworzenie zbiorów książek

Możesz porządkować książki w bibliotece, grupując je w zbiorach.

Otwórz iBooks

Tworzenie nowego zbioru

 1. Kliknij w Zbiory w swojej bibliotece.

 2. Kliknij w przycisk dodawania  w lewym dolnym rogu, a następnie nazwij zbiór.

 3. Zaznacz Wszystko na liście po lewej, zaznacz jedną lub więcej książek, a następnie przeciągnij je do zbioru.

  Uwaga: Każda książka może jednocześnie znajdować się tylko w jednym zbiorze.

Możesz także zaznaczyć książki, a następnie wybrać polecenie menu Plik > Nowy zbiór z zaznaczonych.

Przenoszenie książek do danego zbioru

Wykonaj w bibliotece dowolną z następujących czynności:

 • Zaznacz książkę, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Nowy zbiór z zaznaczonych.

 • Kliknij w Zbiory, zaznacz Wszystko na liście po lewej, zaznacz jedną lub więcej książek, a następnie przeciągnij je do zbioru.

 • Kliknij w Lista, zaznacz książkę, kliknij w jej zbiór, a następnie wprowadź nowy.

Każda książka może jednocześnie znajdować się tylko w jednym zbiorze (chociaż wszystkie książki są wyświetlane w zbiorze Wszystko).

Usuwanie utworzonego zbioru

 • Kliknij w Zbiory, zaznacz zbiór, a następnie naciśnij Delete.

  Usunięcie zbioru nie usuwa książek znajdujących się w tym zbiorze (wszystkie książki widoczne są w zbiorze Wszystko).