Made for iBooks

Niektóre książki są optymalizowane dla iBooks (takie jak te, wykonane przy użyciu iBooks Author) i zawierają animacje, wideo, dźwięk oraz inne interaktywne funkcje. Poszukaj opisu „Made for iBooks” na stronie z opisem książki.

Strona z opisem książki z plakietką Made for iBooks.