Apple ID

Apple ID umożliwia dostęp do iTunes Store, App Store, iBooks Store, iCloud, FaceTime oraz innych usług Apple. Składa się on z adresu email (na przykład emilyparker@icloud.com) i hasła. Aby dowiedzieć się więcej o Apple ID, odwiedź stronę wsparcia dla konta Apple ID. Aby utworzyć Apple ID, odwiedź witrynę konta Apple ID.

Uwaga: W niektórych miejscach, zamiast adresów email, możesz używać numerów telefonu jako Apple ID. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Wsparcia Apple: Use your phone number as your Apple ID in China (Używanie w Chinach numeru telefonu jako Apple ID).

Wszystkie Twoje zakupy są powiązane z Twoim Apple ID i nie mogą zostać przeniesione na inne Apple ID. Jeśli robisz zakupy na iPadzie, iPhonie lub innym Macu, zawsze loguj się przy użyciu tego samego Apple ID, aby móc wyświetlić je na tym Macu i pobrać dostępne uaktualnienia.

Zaleca się używanie tego samego Apple ID do wszystkich usług Apple, w tym iTunes Store, App Store oraz iBooks Store. Jeśli jednak używasz różnych identyfikatorów Apple ID w różnych usługach, możesz dalej ich używać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Korzystanie z różnych kont Apple ID w usługach iCloud i iTunes” na stronie Logowanie się za pomocą konta Apple ID.