Zestaw RAID lustrzany

Zestaw RAID lustrzany pozwala zabezpieczyć dane na wypadek awarii dysku. Dane zapisywane są jednocześnie na co najmniej dwóch dyskach, jeśli więc jeden z dysków ulegnie awarii lub zostanie odłączony, Twój Mac nadal będzie miał dostęp do danych na pozostałych dyskach. Gdy odłączony dysk zostanie ponownie podłączony, RAID może odbudować go w tle, dzięki czemu będzie zawierał aktualne dane.

Do zestawu można dodawać dyski zapasowe (zwane także dyskami rezerwowymi lub dyskami hot spare), na których dane nie są zapisywane do momentu odłączenia lub awarii innego dysku. W przypadku awarii lub odłączenia dysku, zestaw RAID przebudowuje jeden z dysków zapasowych, aby zawierał najnowsze dane. Po ponownym podłączeniu dysku, który został przez zestaw RAID zastąpiony dyskiem zapasowym, zaczyna on pełnić rolę dysku zapasowego.

Możesz wybrać, aby zestaw RAID przebudowywał dysk zapasowy automatycznie, albo przebudowywać go ręcznie.

Nawet podczas korzystania z zestawu lustrzanego RAID warto regularnie wykonywać backup danych. Zestawy lustrzane chronią przed skutkami określonych awarii sprzętu, ale nie przed błędami użytkownika lub uszkodzeniami oprogramowania. Jeśli plik zostanie usunięty, zostanie usunięty również z dysku lustrzanego. Jeśli oprogramowanie uszkodzi plik, zostanie on uszkodzony również na dysku lustrzanym.