macOS High Sierra

Konfigurowanie Maca w systemie Windows

Używając panelu sterowania Boot Camp, możesz skonfigurować posiadany sprzęt oraz zmienić opcje Boot Camp podczas pracy w systemie Windows. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pomoc panelu sterowania Boot Camp.

Wykonaj dowolne z poniższych czynności w systemie Windows:

  • Korzystanie z panelu sterowania Boot Camp: Kliknij w strzałka wyświetlania ukrytych ikon po prawej stronie paska zadań, kliknij w ikonę Boot Camp , a następnie wybierz Panel sterowania Boot Camp. Jeśli pojawi się okno dialogowe Konto użytkownika, kliknij w Tak.

  • Uzyskiwanie dodatkowych informacji o panelu sterowania Boot Camp: Kliknij w strzałka wyświetlania ukrytych ikon po prawej stronie paska zadań, kliknij w ikonę Boot Camp , a następnie wybierz Pomoc Boot Camp.