macOS High Sierra

Wybieranie domyślnego systemu operacyjnego

Po zainstalowaniu systemu Windows możesz wybrać domyślny system operacyjny jako macOS lub Windows.

  1. W systemie macOS wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Dysk startowy.

  2. Zaznacz dysk startowy zawierający system operacyjny, którego chcesz użyć jako systemu domyślnego.

  3. Jeśli chcesz użyć tego systemu od razu, kliknij w Uruchom ponownie.