macOS High Sierra

Preferencje nawigacji

Panel Nawigacja w preferencjach sterowania przełącznikami (w preferencjach dostępności w oknie Preferencji systemowych) pozwala na ustawianie opcji dotyczących nawigacji przy użyciu funkcji Sterowanie przełącznikami.

Aby otworzyć ten panel, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, kliknij w Sterowanie przełącznikami, a następnie kliknij w Nawigacja.

Otwórz panel Sterowanie przełącznikami

Gdy nawiguję

Wskazywanie wyróżnienia danej rzeczy podczas skanowania przez odtwarzanie dźwięku, mówienie nazwy rzeczy lub obie te czynności.

Aby zmienić używany głos, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Mowa.

Otwórz panel Mowa

Pozycja startowa

Pozycja, od której rozpoczynane jest ponowne skanowanie rzeczy (np. panelu, grupy lub okna).

Automatyczne skanowanie po zaznaczeniu

Domyślnie skanowanie automatyczne jest wstrzymywane, gdy wybierzesz jakąś rzecz. Aby je wznowić, musisz nacisnąć przełącznik Wybierz rzecz. Aby skanowanie automatyczne kontynuowane było automatycznie po zaznaczeniu dowolnej rzeczy, kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz Wznów.

Gdy wskaźnik dotknie krawędzi

Czynność wykonywana po dotarciu przez wskaźnik (w trakcie skanowania interfejsu użytkownika) do granicy.

Wielkość kursora Sterowania przełącznikami

Grubość ramki kursora Sterowania przełącznikami, widocznego podczas skanowania interfejsu użytkownika.

Dokładność wskaźnika

Dokładność obsługi wskaźnika podczas zaznaczania rzeczy na ekranie.

Niska: Gdy naciśniesz przełącznik Zaznacz rzecz, niebieska linia (w przypadku czynności Ruch, Suń i kliknij oraz Sunięcie) lub wskaźnik (w przypadku czynności Obróć) zatrzyma się.

Wysoka: Gdy naciśniesz przełącznik Zaznacz rzecz, niebieska linia lub wskaźnik znacznie zwolni, pozwalając na dokładniejsze wybranie miejsca zatrzymania. Gdy ponownie naciśniesz przełącznik, linia lub wskaźnik zatrzyma się.

Pętle

Liczba powtórzeń skanowania każdego panelu, grupy lub okna (do 10).

Czas

Ustawianie opcji czasu nawigacji:

Szybkość kursora: Szybkość, od 0 (najwolniej) do 100 (najszybciej), z jaką bloki, sektory i niebieskie linie przesuwają się po ekranie.

Interwał automatycznego skanowania w panelach: Liczba sekund (do 25), jakie zajmuje przejście z jednej rzeczy w panelu do kolejnej.

Interwał automatycznego skanowania w interfejsie: Liczba sekund (do 25), jakie zajmuje przejście z jednej rzeczy w interfejsie użytkownika do kolejnej.

Pauza na 1. rzeczy: Liczba sekund (do 10), jakie automatyczne skanowanie czeka na pierwszej rzeczy w panelu, grupie lub interfejsie użytkownika.