macOS High Sierra

Preferencje przełączników

Przy użyciu panelu Przełączniki w panelu Sterowanie przełącznikami (w preferencjach dostępności w oknie Preferencji systemowych) możesz dodawać i usuwać przełączniki, przypisywać czynności do przełączników oraz ustawiać opcje skanowania automatycznego.

Aby otworzyć ten panel, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, kliknij w Sterowanie przełącznikami, a następnie kliknij w Przełączniki.

Otwórz panel Sterowanie przełącznikami

Wymagane

Sterowanie przełącznikami wymaga przełącznika Zaznacz rzecz. Gdy włączone jest automatyczne skanowanie, Sterowanie przełącznikami automatycznie przechodzi do kolejnych elementów panelu, grupy lub interfejsu użytkownika.

Przed wyłączeniem automatycznego skanowania musisz utworzyć przełącznik Przejdź do następnej rzeczy; gdy wyłączysz automatyczne skanowanie, Sterowanie przełącznikami automatycznie umieszcza tę czynność na liście Wymagane.

Opcjonalne

Przełączniki opcjonalne, niezależne od tego, czy automatyczne skanowanie jest włączone, czy wyłączone.

Dodaj , Usuń

Dodawanie lub usuwanie opcjonalnych przełączników.

Menu podręczne czynności

Zmienianie nazwy lub czynności przełącznika. Aby użyć innego przełącznika dla danej czynności, kliknij w Przypisz ponownie.

Automatyczne skanowanie

Sterowanie przełącznikami automatycznie przechodzi przez (skanuje) elementy panelu, grupy lub interfejsu użytkownika. Opcja ta jest domyślnie włączona.

Jeśli chcesz wyłączyć skanowanie automatyczne, musisz dodać przełącznik powodujący przejście do następnej rzeczy.

Czas

Ustawianie opcji czasu skanowania automatycznego:

Czas wstrzymania przed wykonaniem: Liczba sekund trzymania przełącznika, aby został rozpoznany.

Ignoruj powtórzenia przełącznika: Liczba sekund, przez które powtórne naciśnięcia tego samego przełącznika są ignorowane.

Opcja ta jest przydatna, jeśli zdarza Ci się przypadkiem wielokrotnie naciskać ten sam przełącznik.

Czas wstrzymania przed powtórzeniem: Liczba sekund trzymania przełącznika, aby został rozpoznany po raz drugi.