macOS High Sierra

Preferencje ogólne

Panel Ogólne w panelu Sterowanie przełącznikami w preferencjach dostępności w oknie Preferencji systemowych pozwala na włączanie Sterowania przełącznikami oraz otwieranie Edytora paneli.

Aby otworzyć ten panel, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, kliknij w Sterowanie przełącznikami, a następnie kliknij w Ogólne.

Otwórz panel Sterowanie przełącznikami

Włącz Sterowanie przełącznikami

Włączanie Sterowania przełącznikami i wyświetlanie panelu startowego Sterowania przełącznikami.

Aby wyłączyć Sterowanie przełącznikami, wyłącz zaznaczenie tego pola wyboru lub zamknij panel startowy Sterowania przełącznikami. Jeśli w lewym górnym rogu panelu startowego nie ma przycisku zamykania , przesuń wskaźnik do rogu tego panelu, aby wyświetlić ten przycisk.

Ukryj panel po nieaktywności przez

Ukrywanie panelu Sterowania przełącznikami po podanym okresie braku aktywności (do 60 sekund). Aby pokazać panel ponownie, naciśnij dowolny przełącznik.

Opcja ta jest przydatna, jeśli nie potrzebujesz chwilowo panelu, na przykład podczas oglądania filmu.

Otwórz Edytor paneli

Tworzenie paneli w celu dodawania ich do panelu Własne w panelu startowym Sterowania przełącznikami lub udostępniania ich innym.