macOS High Sierra

Ustawianie opcji w Edytorze paneli

Edytor paneli pozwala na tworzenie własnych paneli, używanych przez funkcję Sterowanie przełącznikami lub zbiór paneli klawiatury dostępności. Możesz ustawić opcje dotyczące danego panelu oraz przycisków i grup w tym panelu. Ustawiane opcje zależą od tego, czy dany panel używany jest z funkcją Sterowanie przełącznikami, czy w klawiaturze dostępności.

Okno zbioru paneli zawierające przycisk Inspektor po prawej stronie paska narzędzi, pozwalający na ustawianie opcji dotyczących paneli, przycisków i grup.

Wskazówka: Możesz powiększyć obszar makiety – wystarczy przeciągnąć jego lewą krawędź lub narożnik okna. Jeśli nie używasz inspektora do ustawiania opcji paneli, przycisków lub grup, kliknij w Inspektor na pasku narzędzi, aby go ukryć.

Dodawanie przycisków i grup do panelu

 • Dodawanie przycisków: Kliknij w Dodaj przycisk na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij przycisk, aby ułożyć go na obszarze makiety.

 • Dodawanie przycisków przy użyciu listy fraz: Wybierz polecenie menu Plik > Importuj listę fraz, a następnie wskaż plik (w formacie tekstu zwykłego), zawierający słowa lub frazy. Edytor panelu dodaje przycisk dla każdego wiersza tekstu z pliku tekstowego. Tytułem przycisku staje się sam tekst, natomiast jego czynność ustawiana jest na Wpisz tekst. Kliknięcie w taki przycisk w panelu Sterowania przełącznikami lub na klawiaturze dostępności powoduje wprowadzenie jego tytułu w bieżącym dokumencie.

 • Tworzenie grupy: Zaznacz dwa lub więcej przycisków w obszarze makiety, a następnie kliknij w Zgrupuj na pasku narzędzi. Panele klawiatur zawierają domyślne grupy przycisków reprezentujących poszczególne klawisze.

 • Edycja grupy: Kliknij dwukrotnie w grupę, aby ją uaktywnić, a następnie przeciągnij dany element w inne miejsce grupy lub zaznacz element, który chcesz usunąć. Aby rozgrupować elementy, kliknij w Rozgrupuj na pasku narzędzi.

Ustawianie opcji panelu Sterowania przełącznikami

 • Ustawianie opcji panelu.

  Jeśli nie widzisz opcji panelu w inspektorze, sprawdź, czy na obszarze makiety jest zaznaczony jakiś przycisk lub grupa. Jeśli tak, kliknij w dowolnym miejscu tła obszaru, aby odwołać zaznaczenie.

  • Pokaż dla aplikacji: Automatyczne pokazywanie panelu, gdy bieżącą aplikacją jest dowolna z aplikacji wybranych z tego menu podręcznego.

  • Pokaż: Wybór sposobu używania panelu. Możesz dodać go do listy własnych paneli lub używać go jako domyślnego panelu startowego, panelu klawiatury lub panelu wskaźnika. Jeśli zachowasz go jako panel startowy, klawiaturę domyślną lub wskaźnik domyślny, zastąpi on istniejący panel, który nadal będzie dostępny na liście własnych paneli.

  • Styl automatycznego skanowania: Ustawianie sposobu, w jaki automatyczne skanowanie porusza się po panelu. Aby zobaczyć podgląd automatycznego skanowania, kliknij dwukrotnie w grupę w obszarze makiety lub zaznacz panel na liście, a następnie kliknij w Podgląd na pasku narzędzi.

   Aby przechodzić z jednego przycisku lub grupy do kolejnych, wybierz Krok. Aby przechodzić o określoną liczbę przycisków, wybierz Sunięcie i krok.

   Sunięcie i krok wymaga mniejszej precyzji, niż nawigacja po grupach. Automatyczne skanowanie wyróżnia zestawy przycisków, nakładając je na siebie w kolejnych sekwencjach, przechodząc w ten sposób przez cały panel. Dzięki temu użytkownik ma wielokrotną możliwość przejścia do przycisku docelowego.

   Ilustracja przedstawiająca działanie funkcji Sunięcie i krok: wyróżniony jest zestaw czterech przycisków (rozmiar soczewki), następnie kolejny zestaw czterech przycisków – i tak dalej, w kolejnych nakładanych na siebie sekwencjach.
  • Rozmiar soczewki: Liczba przycisków wyróżnianych jednocześnie podczas automatycznego skanowania w trybie Sunięcie i krok.

  • Pokaż korekcje: Wyświetlanie ikony opcji panelu w prawym górnym rogu własnego panelu, pozwalającej na używanie przycisków regulujących wielkość i przezroczystość panelu.

  • Pokaż przycisk Początek: Wyświetlanie przycisku Początek w prawym górnym rogu własnego panelu, pozwalającego na łatwe wracanie do panelu startowego.

 • Ustawianie opcji przycisków i grup.

  • Ustawianie opcji wizualnych zaznaczonego przycisku lub grupy: Wybierz następujące opcje w inspektorze: nazwę (tylko w przypadku przycisków), wielkość i kolor czcionki, pozycję, obrazek używany jako przycisk oraz kolor przycisku.

  • Ustawianie opcji dźwiękowych zaznaczonego przycisku lub grupy: Wybierz następujące opcje w inspektorze: wyrażenie mówione po wskazaniu przycisku kursorem VoiceOver oraz dźwięk odtwarzany po zaznaczeniu elementu.

   Wyrażenie lub dźwięk używane są tylko wtedy, gdy w preferencjach Sterowania przełącznikami włączone jest ich mówienie lub odtwarzanie. Aby użyć tej opcji, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, kliknij w Sterowanie przełącznikami, kliknij w Nawigacja, a następnie kliknij w menu podręczne Gdy nawiguję.

   Otwórz panel Sterowanie przełącznikami

  • Wybieranie czynności zaznaczonego przycisku: Wybierz czynność, która ma być wykonana po wybraniu przycisku, np. Wpisz tekst. W przypadku niektórych czynności musisz podać dodatkowe szczegóły, np. tekst, który ma zostać automatycznie wprowadzony po wybraniu danego przycisku.

   Jeśli wybrana została czynność Mysz:

   • W przypadku czynności myszy Obróć: wybrana granica określa sposób obracania sektora (w kształcie klina). Jeśli wybierzesz Wszystkie monitory, obrót następuje wokół ekranu, od bieżącego położenia wskaźnika. Jeśli wybierzesz Okno na wierzchu, obrót następuje wokół aktywnego okna, od środka tego okna.

   • W przypadku czynności myszy Przesunięcie kierunkowe: możesz wybrać, w jakim kierunku wskaźnik ma być przesuwany po ekranie, gdy wybrany jest dany przycisk. Możesz też wybrać odwracanie lub powtarzanie ostatniego wykonanego ruchu.

Możesz kopiować i wklejać elementy w bieżącym panelu lub między panelami.

Ustawianie opcji panelu klawiatury dostępności

 • Ustawianie opcji panelu.

  Jeśli nie widzisz opcji panelu w inspektorze, sprawdź, czy na obszarze makiety jest zaznaczony jakiś przycisk lub grupa. Jeśli tak, kliknij w dowolnym miejscu tła obszaru, aby odwołać zaznaczenie.

  • Pokaż dla aplikacji: Automatyczne pokazywanie panelu, gdy bieżącą aplikacją jest dowolna z aplikacji wybranych z tego menu podręcznego.

  • Pokaż: Wybór sposobu używania panelu. Możesz dodać go do listy własnych paneli lub używać go jako domyślnego panelu startowego, panelu klawiatury lub panelu wskaźnika. Jeśli zachowasz go jako panel startowy, klawiaturę domyślną lub wskaźnik domyślny, zastąpi on istniejący panel, który nadal będzie dostępny na liście własnych paneli.

  • Pokaż korekcje: Wyświetlanie ikony opcji panelu w prawym górnym rogu własnego panelu, pozwalającej na używanie przycisków regulujących wielkość i przezroczystość panelu.

  • Pokaż przycisk Początek: Wyświetlanie przycisku Początek w prawym górnym rogu własnego panelu, pozwalającego na łatwe wracanie do panelu startowego.

 • Ustawianie opcji przycisków i grup.

  • Ustawianie opcji wizualnych zaznaczonego przycisku lub grupy: Wybierz następujące opcje w inspektorze: nazwę (tylko w przypadku przycisków), wielkość i kolor czcionki, pozycję, obrazek używany jako przycisk oraz kolor przycisku.

  • Wybieranie czynności zaznaczonego przycisku: Wybierz czynność, która ma być wykonana po wybraniu przycisku, np. Wpisz tekst. W przypadku niektórych czynności musisz podać dodatkowe szczegóły, np. tekst, który ma zostać automatycznie wprowadzony po wybraniu danego przycisku.

   Jeśli wybrana została czynność Zatrzymanie:

   • Wybierz czynność zatrzymania (na przykład Kliknij dwukrotnie), która ma być wykonywana po zatrzymaniu się nad przyciskiem. Możesz także wybrać wyświetlanie menu opcji, które pozwala na przełączanie jednorazowych czynności lub ignorowanie wykonywania czynności.

   • Aby dana czynność wykonywana była tylko raz, zaznacz Tylko jeden raz. Opcja ta może być przydatna na przykład dla przycisku wykonującego kliknięcie prawym przyciskiem w celu wyświetlenia menu podręcznego.

Możesz kopiować i wklejać elementy w bieżącym panelu lub między panelami.

Gdy edytujesz panel w zbiorze paneli, pamiętaj o zachowaniu wprowadzonych zmian, aby stały się one dostępne w Sterowaniu przełącznikami lub klawiaturze dostępności.