macOS High Sierra

Sterowanie wskaźnikiem przy użyciu funkcji Sterowanie zatrzymaniem

Gdy włączysz klawiaturę dostępności, możesz także używać funkcji Zatrzymanie, pozwalającej na wykonywanie czynności myszy przy użyciu technologii śledzenia ruchów głowy lub oczu. Łatwy dostęp do funkcji zatrzymania (takich jak kliknięcie lewym przyciskiem) jest możliwy przy użyciu klawiatury dostępności, własnych paneli oraz paska menu.

Przyciski funkcji zatrzymania widoczne na górze klawiatury dostępności.

Gdy wybierzesz czynność zatrzymania, zatrzymaj się przez określony czas (zwany czasem zatrzymania) nad rzeczą, w którą chcesz kliknąć, którą chcesz przeciągnąć lub którą chcesz przewinąć, a wybrana czynność zostanie wykonana.

Włączanie funkcji Sterowanie zatrzymaniem

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Klawiatura.

  Otwórz panel Klawiatura

 2. Kliknij w Klawiatura dostępności, a następnie upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Włącz klawiaturę dostępności.

  Aby uzyskać informacje dotyczące opcji klawiatury dostępności, kliknij w przycisk pomocy w prawym dolnym rogu panelu.

 3. Kliknij w Opcje zatrzymania, a następnie zaznacz Pokazuj czynności zatrzymania w panelach oraz Pokazuj czynności zatrzymania na pasku menu.

  Zależnie od zaznaczonych pól wyboru, rząd przycisków czynności zatrzymania wyświetlany może być na górze klawiatury dostępności i własnych paneli, a na pasku menu widoczne może być menu statusu zatrzymania.

Czynności zatrzymania

Zależnie od wyboru miejsca wyświetlania czynności zatrzymania, mogą być one dostępne na klawiaturze dostępności i we własnych panelach, a także w menu statusu zatrzymania, widocznym na pasku menu.

Gdy wybierzesz czynność, zatrzymaj wskaźnik w miejscu, w którym chcesz tę czynność wykonać – na przykład nad polem wyboru lub obrazem. Nad daną rzeczą pojawi się wskaźnik zatrzymania i rozpocznie się odliczanie (kółko wskaźnika będzie stopniowo robić się białe). Gdy odliczanie dobiegnie końca, czynność zostanie wykonana.

Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby na ekranie pojawiało się odliczanie zatrzymania, zaznacz pole wyboru Ukryj wskaźnik czasu zatrzymania, dostępne w opcjach zatrzymania.

 • Kliknij lewym : Wykonuje kliknięcie lewym przyciskiem po zatrzymaniu się nad daną rzeczą.

 • Kliknij dwukrotnie : Wykonuje dwukrotne kliknięcie po zatrzymaniu się nad daną rzeczą.

 • Kliknij prawym : Wykonuje kliknięcie prawym przyciskiem po zatrzymaniu się nad daną rzeczą.

 • Przeciągnij i upuść : Przeciąga i upuszcza rzecz, nad którą zatrzymany został wskaźnik.

  Gdy odliczanie dobiegnie końca, wskaźnik zmieni się, informując o możliwości przeciągnięcia danej rzeczy. Gdy zatrzymasz się w miejscu, w którym chcesz upuścić daną rzecz, zostanie ona tam przesunięta i rozpocznie się odliczanie. Gdy dobiegnie ono końca, rzecz zostanie upuszczona.

 • Menu przewijania : Przewija rzecz, nad którą zatrzymany został wskaźnik.

  Upewnij się, że wskaźnik został zatrzymany nad zawartością, którą można przewijać – na przykład stroną internetową lub dokumentem. Gdy odliczanie dobiegnie końca, na górze, na dole i po bokach zawartości pojawią się wskaźniki przewijania (zależnie od kierunku, w jakim zawartość tę można przewijać). Zatrzymaj się nad odpowiednim wskaźnikiem przewijania, aby przewijać w danym kierunku.

 • Menu opcji : Pokazuje menu opcji po zatrzymaniu się nad daną rzeczą.

  Gdy wybierzesz czynność z menu opcji, używana jest ona tylko raz. Wybrana czynność nie jest powtarzana. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie menu opcji.

 • Brak czynności : Wstrzymuje i nie wykonuje żadnej czynności podczas poruszania się po ekranie i zatrzymywania nad widocznymi rzeczami. Czynność ta jest przydatna, gdy chcesz na chwilę przestać wykonywać inne czynności – na przykład, aby przeczytać stronę internetową lub obejrzeć film.

  Gdy chcesz wznowić wykonywanie czynności zatrzymania, zatrzymaj się nad dowolną czynnością zatrzymania na klawiaturze dostępności. Jeśli klawiatura dostępności jest ukryta, zatrzymaj się w aktywnym narożniku przypisanym do jej pokazywania (zgodnie z ustawieniami w preferencjach klawiatury dostępności).

Kolor wskaźników przewijania w menu przewijania jest zgodny z kolorem podświetlenia, wybranym w ogólnych preferencjach systemowych. Aby zmienić kolor podświetlenia, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Ogólne.

Otwórz preferencje ogólne

Używanie menu statusu zatrzymania

Jeśli wybierzesz wyświetlanie czynności zatrzymania na pasku menu, możesz mieć do nich łatwy dostęp przy użyciu menu statusu zatrzymania. Ikona widoczna w menu zmienia się w zależności od używanej czynności zatrzymania.

Menu statusu zatrzymania, zawierające następujące pozycje, licząc od góry: Wstrzymaj zatrzymanie, Kliknij lewym, Kliknij dwukrotnie, Kliknij prawym, Przeciąganie i upuszczanie, Menu przewijania oraz Menu opcji.

Menu statusu zatrzymania jest przydatne do zmieniania czynności zatrzymania, gdy ukryta jest klawiatura dostępności lub inny panel. Niezależnie od bieżącej czynności zatrzymania, w menu statusu zawsze wykonywana jest czynność kliknięcia lewym przyciskiem.

 • Otwieranie menu: Zatrzymaj się nad menu statusu na pasku menu. Nad menu statusu pojawi się wskaźnik i rozpocznie się odliczanie zatrzymania (kółko wskaźnika będzie stopniowo robić się białe). Gdy odliczanie dobiegnie końca, menu zostanie otwarte.

  Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby na ekranie pojawiało się odliczanie zatrzymania, zaznacz pole wyboru Ukryj wskaźnik czasu zatrzymania, dostępne w opcjach zatrzymania.

 • Wybieranie czynności z menu: Zatrzymaj się nad czynnością. Gdy odliczanie dobiegnie końca, czynność zostanie wybrana.

Używanie menu opcji

Menu opcji pozwala na szybkie przełączanie różnych czynności zatrzymania. Gdy wybierzesz czynność z menu opcji, używana jest ona tylko raz. Wybrana czynność nie jest powtarzana.

Okrągłe menu opcji, zawierające następujące przyciski, wymieniając od góry zgodnie z ruchem wskazówek zegara: Kliknij prawym, Menu przewijania, Zamknij, Przeciągnij i upuść, Kliknij lewym oraz Kliknij dwukrotnie.

Wskazówka: Krzyż na środku menu opcji wskazuje miejsce docelowe, w którym wykonana zostanie wybrana czynność.

 • Wybieranie czynności: Zatrzymaj się nad czynnością w menu, którą chcesz wybrać – na przykład nad dwukrotnym kliknięciem. Nad przyciskiem pojawi się wskaźnik i rozpocznie się odliczanie zatrzymania (kółko wskaźnika będzie stopniowo robić się białe). Gdy odliczanie dobiegnie do końca, przycisk zostanie wybrany, a w miejscu docelowym zostanie wykonana wybrana czynność.

  Menu opcji znika z ekranu po wykonaniu wybranej czynności, ale pojawia się ponownie, gdy zatrzymasz się nad inną rzeczą, pozwalając na wybranie innej czynności.

  Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby na ekranie pojawiało się odliczanie zatrzymania, zaznacz pole wyboru Ukryj wskaźnik czasu zatrzymania, dostępne w opcjach zatrzymania.

 • Zamykanie menu: Zatrzymaj się nad przyciskiem zamykania, znajdującym się na dole menu. Gdy odliczanie dobiegnie końca, menu opcji zostanie zamknięte.

Jeśli jesteś we własnym panelu i chcesz wrócić do klawiatury dostępności lub do panelu startowego, kliknij w ikonę domu w prawym górnym rogu bieżącego panelu.

Możesz używać Edytora paneli, aby tworzyć własne panele, pozwalające na usprawnianie często wykonywanych zadań i czynności w aplikacjach. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie Edytora paneli.

Wskazówka: Możesz ustawić opcję wyświetlania klawiatury dostępności lub panelu startowego po zatrzymaniu się w wybranym narożniku ekranu. Aby ustawić aktywne narożniki, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, kliknij w Klawiatura, kliknij w Klawiatura dostępności, a następnie kliknij w Aktywne narożniki.

Otwórz panel Klawiatura