Blokada aktywacji w usłudze Znajdź mój iPhone: usuwanie urządzenia z konta poprzedniego właściciela

Dowiedz się, jak usunąć urządzenie z konta Apple ID poprzedniego właściciela, tak aby można było aktywować urządzenie i korzystać z niego.

Jeśli urządzenie zostało już wymazane

Jeśli urządzenie zostało już wymazane, ale nadal jest połączone z kontem poprzedniego właściciela, w trakcie procesu konfiguracji i aktywacji urządzenia pojawi się monit o podanie identyfikatora Apple ID i hasła poprzedniego właściciela (tak jak pokazano poniżej).

       

Jeśli poprzedni właściciel jest obok Ciebie i ma dostęp do urządzenia
Poproś tę osobę, aby wprowadziła swój identyfikator Apple ID i hasło na ekranie aktywacji telefonu iPhone (pokazanym powyżej) w celu usunięcia urządzenia z jej konta. Następnie możesz dokończyć proces konfiguracji urządzenia.

Jeśli poprzedniego właściciela nie ma obok Ciebie
Skontaktuj się z poprzednim właścicielem i poproś go o wykonanie poniższej procedury w celu usunięcia urządzenia z jego konta:

  1. Zaloguj się do konta usługi iCloud pod adresem www.icloud.com/find.
  2. Kliknij opcję Wszystkie urządzenia, aby otworzyć listę wszystkich urządzeń połączonych z tym kontem, a następnie zaznacz urządzenie przeznaczone do usunięcia. Obok nazwy urządzenia powinna być widoczna szara kropka lub informacja „Poza siecią”.
  3. Kliknij opcję Usuń z konta w celu usunięcia urządzenia z tego konta.

Po usunięciu urządzenia z konta poprzedniego właściciela wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk Usypianie/Budzenie umieszczony z prawej strony u góry jego obudowy. Następnie uruchom ponownie urządzenie i kontynuuj proces konfiguracji urządzenia w zwykły sposób. 

 

Jeśli urządzenie nie zostało wymazane

Jeśli urządzenie nie zostało wymazane, będziesz mieć dostęp do ekranu początkowego lub ekranu blokady, jak pokazano poniżej.

       

Jeśli poprzedni właściciel jest obok Ciebie i ma dostęp do urządzenia
Poproś tę osobę o wymazanie z urządzenia całej zawartości i wszystkich ustawień przez wybranie kolejno opcji Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. Będzie konieczne podanie identyfikatora Apple ID i hasła tej osoby. Po wymazaniu urządzenia możesz kontynuować proces konfigurowania go.

Jeśli poprzedniego właściciela nie ma obok Ciebie
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową. Następnie skontaktuj się z poprzednim właścicielem i poproś go o wykonanie poniższej procedury w celu usunięcia urządzenia z jego konta:

  1. Zaloguj się do konta usługi iCloud pod adresem www.icloud.com/find.
  2. Kliknij opcję Wszystkie urządzenia, aby otworzyć listę wszystkich urządzeń połączonych z tym kontem, a następnie zaznacz urządzenie przeznaczone do usunięcia.
  3. Kliknij przycisk Wymaż, aby wymazać z urządzenia całą zawartość i wszystkie ustawienia. Jeśli zostanie wyświetlony monit, nie wprowadzaj numeru telefonu ani wiadomości. Kliknij opcję Dalej, aby wymazać urządzenie.
  4. Po ukończeniu wymazywania kliknij opcję Usuń z konta, aby usunąć urządzenie z konta.

Po wymazaniu urządzenia i usunięciu go z konta możesz kontynuować proces konfigurowania go.

 

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
42% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)