Jeśli potrzebujesz pomocy przy odtwarzaniu archiwum iCloud

Ten artykuł zawiera instrukcje rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić podczas odtwarzania urządzenia z archiwum iCloud. 

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Pytania ogólne

Jak odtworzyć archiwum iCloud, jeśli moje urządzenie jest już skonfigurowane do użycia? 

Musisz wymazać wszystkie dane i ustawienia z urządzenia. Najpierw upewnij się, że masz archiwum iCloud do odtworzenia:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum > Zarządzaj dyskiem, a następnie stuknij nazwę swojego urządzenia, aby wyświetlić listę archiwów iCloud.
  2. Sprawdź datę archiwum do odtworzenia, ponieważ zostaną odtworzone tylko dane zarchiwizowane w usłudze iCloud w tym dniu.

Gdy upewnisz się, że archiwum iCloud jest dostępne, wykonaj następujące czynności:

  1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania i upewnij się, że jest połączone z Internetem przez sieć Wi-Fi.
  2. Wykonaj instrukcje dotyczące odtwarzania urządzenia z systemem iOS z archiwum iCloud, które obejmują sprawdzenie, czy na urządzeniu jest używana najnowsza wersja systemu iOS.

Dlaczego dla mojego urządzenia nie ma dostępnych archiwów iCloud?

Gdy wybierzesz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum > Zarządzaj dyskiem, a następnie stukniesz nazwę swojego urządzenia, powinna zostać wyświetlona lista dostępnych dla niego archiwów. Archiwa iCloud można też wyświetlić na komputerze: otwórz preferencje usługi iCloud (w systemie OS X) lub Panel sterowania iCloud (w systemie Windows), a następnie kliknij opcję Zarządzaj i opcję Kopie zapasowe.

Jeśli lista archiwów iCloud jest pusta lub wygaszona, rozważ następujące możliwości:

Jak sprawdzić, czy trwa proces odtwarzania?

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum. Gdy trwa proces odtwarzania, ustawienie funkcji Archiwum iCloud jest wygaszone i można stuknąć opcję Zatrzymaj odtwarzanie. 

Którego archiwum należy użyć podczas odtwarzania?

Usługa iCloud przechowuje trzy ostatnie archiwa dla każdego urządzenia powiązanego z kontem iCloud. W przypadku każdego archiwum jest wyświetlana data i godzina jego utworzenia, a także nazwa urządzenia, dla którego utworzono archiwum. O ile nie chcesz odtworzyć starszego archiwum, wybierz najnowsze archiwum urządzenia, które ma zostać odtworzone.

Czy można odtworzyć telefon iPhone lub iPoda touch przy użyciu archiwum utworzonego z iPada?

Archiwa systemu iOS można odtwarzać na dowolnym urządzeniu z uwzględnieniem kilku wyjątków:

  • Zdjęcia w albumie Rolka z aparatu są specyficzne dla każdego urządzenia. Na przykład zdjęcia w albumie Rolka z aparatu z telefonu iPhone lub iPoda touch nie zostaną odtworzone na iPadzie. 
  • Aplikacje zostaną odtworzone pod warunkiem, że są zgodne z danym urządzeniem. Na przykład aplikacja zgodna tylko z iPadem nie zostanie odtworzona na telefonie iPhone.
  • Na urządzeniu musi być używany system iOS w wersji takiej samej jak użyta do utworzenia archiwum lub nowszej. Przeprowadź uaktualnienie do najnowszej wersji systemu iOS, a następnie spróbuj ponownie odtworzyć urządzenie. 

 

Komunikaty i inne problemy

Przy próbie odtworzenia w systemie iOS 6 pojawia się pytanie o mój stary identyfikator Apple ID.

Jeśli używasz systemu iOS 6 i archiwum urządzenia z systemem iOS utworzono przed uaktualnieniem identyfikatora Apple ID, przy próbie odtworzenia z tego archiwum może pojawić się monit o podanie starego identyfikatora Apple ID. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Uaktualnij urządzenie do systemu iOS 7. W systemie iOS 7 ustawienia usługi iCloud zostaną automatycznie uaktualnione przy użyciu właściwego identyfikatora Apple ID, a nie starego identyfikatora zachowanego w archiwum.
  • Jeśli chcesz nadal używać systemu iOS 6, zmień identyfikator Apple ID na identyfikator używany podczas tworzenia archiwum, a następnie ponownie rozpocznij proces odtwarzania. Po ukończeniu procesu odtwarzania zmień identyfikator Apple ID z powrotem na nowy, a następnie utwórz archiwum urządzenia, używając nowego identyfikatora Apple ID.

W trakcie procesu odtwarzania pojawiają się monity o wprowadzenie kilku identyfikatorów Apple ID i haseł.

Mogą pojawić się monity o podanie identyfikatora Apple ID i haseł dla kont w sklepach iTunes Store, App Store i iBooks Store. Takie zachowanie jest normalne i zapewnia odtworzenie zakupionych elementów. Jeśli archiwum zawiera elementy kupione przy użyciu różnych identyfikatorów Apple ID albo jeśli przesłano muzykę, filmy lub programy TV z biblioteki iTunes innej osoby do Twojego urządzenia, pojawi się monit o wprowadzenie hasła dla każdego identyfikatora Apple ID.

Podczas odtwarzania są wyświetlane komunikaty dotyczące połączenia.

Po odtworzeniu ustawień i kont urządzenie jest uruchamiane ponownie i zaczyna pobierać zakupione utwory muzyczne, filmy, programy TV, aplikacje, książki, zawartość albumu Rolka z aparatu oraz inne materiały. W tym czasie można normalnie korzystać z urządzenia, ale w przypadku wyświetlenia komunikatu lub wystąpienia problemu z ukończeniem odtwarzania podłącz urządzenie do źródła zasilania i upewnij się, że jest połączone z Internetem przez sieć Wi-Fi. Następnie poczekaj na odtworzenie urządzenia przed jego użyciem.

Gdzie można dowiedzieć się więcej o komunikacie wyświetlonym podczas odtwarzania urządzenia?

Aby dowiedzieć się więcej o komunikatach, które mogą być wyświetlane przy próbie odtworzenia urządzenia, zobacz Omówienie komunikatów wyświetlanych podczas odtwarzania danych z archiwum iCloud.

W razie problemów z zapamiętaniem tekstu wyświetlonego komunikatu można utworzyć zrzut ekranu na urządzeniu z systemem iOS. Naciśnij przycisk Początek i przycisk blokady, aby zachować obraz bieżącej zawartości ekranu w albumie Rolka z aparatu lub w bibliotece zdjęć.

Proces odtwarzania trwa długo.

Czas potrzebny do odtworzenia zależy od Twojej lokalizacji geograficznej i szybkości połączenia internetowego. Nawet w przypadku szybkiego połączenia internetowego proces odtwarzania może wymagać od 1 do 4 godzin na gigabajt. 

Jeśli podróżujesz do innych krajów, proces odtwarzania może trwać dłużej niż zwykle. Usługa iCloud jest optymalizowana w celu zapewnienia najlepszej obsługi w lokalizacji geograficznej, z której najczęściej łączysz się z Internetem. Podczas odtwarzania z archiwum usługa iCloud jest optymalizowana w celu zapewnienia najlepszej obsługi w obszarze geograficznym, w którym zostało utworzone archiwum. 

 

Uzyskaj dodatkową pomoc

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
54% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)