iOS: nie można importować zdjęć na komputer

W niektórych przypadkach komputer nie rozpoznaje podłączonego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch jako aparatu, co uniemożliwia zaimportowanie zdjęć na komputer. W rozwiązaniu tego problemu może pomóc wykonanie poniższych czynności.

Zwiń wszystko | Rozwiń wszystko


 1. Sprawdź, czy na urządzeniu są dostępne zdjęcia do zaimportowania:
  • Zachowaj zrzut ekranu, naciskając jednocześnie przycisk Początek oraz przycisk Usypianie/Budzenie (ekran powinien zamigać). Otwórz ręcznie dowolne oprogramowanie do zarządzania zdjęciami, aby sprawdzić, czy rozpoznaje ono urządzenie i umożliwia zaimportowanie zdjęć.
 2. Spróbuj użyć oprogramowania do zarządzania zdjęciami wbudowanego w systemie operacyjnym komputera:
  System Mac OS X: otwórz program Pobieranie obrazów (znajdujący się w katalogu Programy).
  System Windows XP: otwórz Kreator skanera i aparatu fotograficznego Microsoft, wybierając kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria.
  System Windows Vista: otwórz Galerię fotografii systemu Windows, wybierając kolejno opcje Start > Wszystkie programy.
  System Windows 7: wybierz kolejno opcje Start > Komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy logo urządzenia w obszarze Urządzenia przenośne (jeśli jest obecne) i wybierz polecenie Importuj zdjęcia.
  System Windows 8: przesuń kursor w prawy górny róg, kliknij lupę, wpisz wyraz Komputer i naciśnij klawisz Return. Kliknij prawym przyciskiem myszy logo urządzenia w obszarze Urządzenia przenośne (jeśli jest obecne) i wybierz polecenie Importuj zdjęcia.
 3. Sprawdź dostępność uaktualnień używanego oprogramowania do zarządzania zdjęciami.
 4. Upewnij się, że program iTunes i system iOS są aktualne. Pobierz i zainstaluj wszelkie dostępne uaktualnienia.
 5. Sprawdź i zainstaluj dostępne uaktualnienia systemu operacyjnego. (W systemie Mac OS X wybierz polecenie Uaktualnienia z menu Apple. Na komputerze PC uruchom program Windows Update).
 6. Spróbuj zaimportować zdjęcia przy użyciu innego komputera.
 7. Jeśli chcesz zachować zdjęcia, wyślij je do siebie pocztą e-mail. Następnie usuń je z urządzenia i ponownie podłącz urządzenie do komputera.
  Uwaga: jeśli urządzenie zawiera dużą liczbę zdjęć, usuń najpierw tylko kilka z nich i ponownie podłącz urządzenie do komputera, aby sprawdzić, czy problem zniknął. Powtarzaj ten proces, aż urządzenie zostanie rozpoznane.

Tylko system Windows: sprawdź dostępność sterowników aparatu i pakietu Media Feature Pack

Sterowniki umożliwiające rozpoznanie urządzenia z systemem iOS jako aparatu są dołączone do systemu operacyjnego Windows. Poniżej przedstawiono procedurę identyfikowania problemu z instalacją sterowników oraz rozwiązywania tego problemu przez ponowne zainstalowanie sterowników. Przed rozpoczęciem upewnij się, że korzystasz z systemu Windows 7 N. Jeśli korzystasz z tego systemu, przejdź do poniższej sekcji z dodatkowymi informacjami, aby uzyskać informacje o pakiecie Media Pack wymaganym do rozpoznawania aparatów.

System Windows XP

 1. Podłącz urządzenie do komputera.
 2. Zamknij program iTunes, jeśli zostanie uruchomiony.
 3. W menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer i wybierz polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń. Powinno zostać wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
 5. Kliknij znak plus (+) obok kategorii Urządzenia do obrazowania lub Inne urządzenia, aby rozwinąć te kategorie.
 6. Znajdź pozycję reprezentującą urządzenie z systemem iOS jako aparat. Może ona być wyświetlana pod jedną z następujących nazw:
  • iPhone
  • Apple iPhone
  • iPod
  • Apple iPod
  • iPad
  • Apple iPad
  • Cyfrowy aparat fotograficzny
 7. Jeśli jest wyświetlana jedna z tych pozycji, upewnij się, że odpowiada ona urządzeniu z systemem iOS, odłączając i ponownie podłączając urządzenie z systemem iOS. Odłączenie urządzenia z systemem iOS powinno spowodować zniknięcie pozycji z listy, a ponowne podłączenie urządzenia — ponowne pojawienie się jej. Może być też wyświetlany sterownik Apple Mobile Device USB Driver w sekcji Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej. Nie należy modyfikować tej pozycji. Jeśli nie widzisz żadnych pozycji związanych z aparatami, które odpowiadają urządzeniu z systemem iOS, pomiń tę sekcję i spróbuj użyć innego komputera.
  Uwaga: jeśli jest wyświetlana pozycja wskazująca aparat, która nie znika po odłączeniu urządzenia z systemem iOS, prawdopodobnie dotyczy ona innego aparatu, na przykład wbudowanej kamery internetowej komputera. Nie należy jej modyfikować.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję związaną z aparatem, która odpowiada urządzeniu z systemem iOS, a następnie wybierz polecenie Właściwości. Jeśli pojawi się kod błędu, zapoznaj się z tym artykułem firmy Microsoft, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania tego problemu.

Jeśli konieczne będzie ponowne zainstalowanie sterownika lub jeśli kodu błędu nie wymieniono w powyższym artykule, zainstaluj ponownie sterownik aparatu, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję dotyczącą aparatu urządzenia z systemem iOS w Menedżerze urządzeń i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Aktualizuj sterownik.
 2. W wyświetlonym Kreatorze aktualizacji sprzętu wybierz opcję „Tak, tylko tym razem”, aby zezwolić systemowi Windows na nawiązanie połączenia z witryną Windows Update. Kliknij przycisk Dalej. Wyszukaj automatycznie uaktualnione oprogramowanie sterownika.
 3. Wybierz opcję „Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)” i kliknij przycisk Dalej. System Windows wyszuka uaktualnione sterowniki i zainstaluje te, które znajdzie. Jeśli automatyczne wyszukiwanie uaktualnionych sterowników przez system Windows nie powiedzie się, przejdź do kroku 4.
 4. Kliknij przycisk Wstecz.
 5. Wybierz opcję „Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)” i kliknij przycisk Dalej.
 6. Wybierz opcję „Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach”. Usuń zaznaczenie opcji „Przeszukaj nośniki wymienne (dyskietka, dysk CD-ROM...)” i zaznacz opcję „Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu”. Następnie w polu poniżej zaznaczonych opcji wpisz:
  C:\Windows\System32
  Uwaga: jeśli system Windows jest zainstalowany na dysku oznaczonym literą inną niż C, należy wprowadzić w ścieżce odpowiednią literę.
 7. Kliknij przycisk Dalej. System Windows wyszuka w tej lokalizacji sterowniki i zainstaluje te, które znajdzie.
  Uwaga: jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z systemem Windows umożliwiających uzyskanie logo Windows, należy kliknąć przycisk Mimo to kontynuuj, aby kontynuować instalowanie sterowników.

Systemy Windows Vista, Windows 7 i Windows 8

 1. Podłącz urządzenie do komputera.
 2. Zamknij program iTunes, jeśli zostanie uruchomiony.
 3. Otwórz Menedżer urządzeń:
  Systemy Windows Vista i Windows 7: w menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Komputer, a następnie wybierz polecenie Właściwości. W lewym górnym rogu kliknij pozycję Menedżer urządzeń. Powinno zostać wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
  System Windows 8: przesuń kursor w prawy górny róg, kliknij lupę, wpisz polecenie devmgmt.msc i naciśnij klawisz Return. Powinno zostać wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij znak plus (+) — albo przycisk rozwijania w systemie Windows 7 lub Windows 8 — obok kategorii „Urządzenia przenośne”, „Urządzenia do obrazowania” lub „Inne urządzenia”, aby rozwinąć te kategorie.
 5. Znajdź pozycję reprezentującą urządzenie z systemem iOS jako aparat. Może ona być wyświetlana pod jedną z następujących nazw:
  • iPhone
  • Apple iPhone
  • iPod
  • Apple iPod
  • iPad
  • Apple iPad
  • Cyfrowy aparat fotograficzny
 6. Jeśli jest wyświetlana jedna z tych pozycji, upewnij się, że odpowiada ona urządzeniu z systemem iOS, odłączając i ponownie podłączając urządzenie z systemem iOS. Odłączenie urządzenia z systemem iOS powinno spowodować zniknięcie pozycji z listy, a ponowne podłączenie urządzenia — ponowne pojawienie się jej. Może być też wyświetlany sterownik „Apple Mobile Device USB Driver” w sekcji Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej. Nie należy modyfikować tej pozycji. Jeśli nie widzisz żadnych pozycji związanych z aparatami, które odpowiadają urządzeniu z systemem iOS, pomiń tę sekcję i spróbuj użyć innego komputera.
  Uwaga: jeśli jest wyświetlana pozycja wskazująca aparat, która nie znika po odłączeniu urządzenia z systemem iOS, prawdopodobnie dotyczy ona innego aparatu, na przykład wbudowanej kamery internetowej komputera. Nie należy jej modyfikować.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję związaną z aparatem, która odpowiada urządzeniu z systemem iOS, a następnie wybierz polecenie Właściwości. Jeśli pojawi się kod błędu, zapoznaj się z tym artykułem firmy Microsoft, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania tego problemu.

Jeśli konieczne będzie ponowne zainstalowanie sterownika lub jeśli kodu błędu nie wymieniono w powyższym artykule, zainstaluj ponownie sterownik aparatu, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję dotyczącą aparatu urządzenia z systemem iOS w Menedżerze urządzeń i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 2. W wyświetlonym Kreatorze aktualizacji sprzętu kliknij opcję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.
 3. System Windows wyszuka uaktualnione sterowniki i zainstaluje te, które znajdzie. Jeśli automatyczne wyszukiwanie uaktualnionych sterowników przez system Windows nie powiedzie się, przejdź do kroku 4.
 4. Kliknij przycisk Wstecz.
 5. Wybierz opcję „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”.
 6. W polu „Wyszukaj oprogramowanie sterownika w tej lokalizacji” wpisz:
  C:\Windows\System32
  Zaznacz opcję „Uwzględnij podfoldery”.
  Uwaga:
  jeśli system Windows jest zainstalowany na dysku oznaczonym literą inną niż C, należy wprowadzić w ścieżce odpowiednią literę.
 7. Kliknij przycisk Dalej. System Windows wyszuka w tej lokalizacji sterowniki i zainstaluje te, które znajdzie.
  Uwaga: jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z systemem Windows umożliwiających uzyskanie logo Windows, należy kliknąć przycisk Mimo to kontynuuj, aby kontynuować instalowanie sterowników.

Pobieranie pakietu Media Feature Pack dla systemu Windows (jeśli jest to konieczne)

W systemach Windows 7 i Windows 8 (w wersji N lub KN) urządzenia z systemem iOS mogą nie być rozpoznawane jako aparaty, jeśli nie jest zainstalowany pakiet Media Feature Pack. Można go pobrać ze strony firmy Microsoft przy użyciu podanych niżej łączy, najpierw trzeba jednak sprawdzić, która wersja systemu Windows jest zainstalowana na komputerze. Pakiet jest dostępny tylko dla systemów Windows 7 N SP1, Windows 7 KN SP1, Windows 8 N i Windows 8 KN.

Testowanie na innym komputerze

Jeśli w Menedżerze urządzeń nie ma pozycji dotyczącej aparatu, przetestuj urządzenie z systemem iOS na innym komputerze, jeśli to możliwe.

 • Jeśli inny komputer rozpoznaje urządzenie z systemem iOS jako aparat, skontaktuj się z firmą Microsoft lub innym podmiotem świadczącym wsparcie dla systemu Windows w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rozwiązania tego problemu.
 • Jeśli na innym komputerze występuje ten sam problem, przejdź do następnej sekcji w celu odtworzenia urządzenia.

Jeśli używasz systemu iOS 5 lub nowszego, możesz skorzystać ze Strumienia zdjęć

Informacje na temat importowania zdjęć z urządzenia na komputer przy użyciu Strumienia zdjęć znajdziesz w tym artykule.

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.
Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
46% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)