iPod shuffle (3. generacji): funkcja VoiceOver nie rozpoznaje nazw utworów lub list odtwarzania

Funkcja VoiceOver może nie rozpoznawać nazw utworów lub list odtwarzania na urządzeniu i zamiast tego podawać nazwy playlist 1 (lista 1), playlist 2 (lista 2) czy audiobook 1 (książka audio 1), audiobook 2 (książka audio 2).

Rozwiązanie 1

Sprawdź, czy funkcja VoiceOver jest włączona.

Jeśli funkcja VoiceOver jest wyłączona w programie iTunes, będą słyszalne domyślne nazwy list odtwarzania, takie jak playlist 1 (lista 1), czy audiobook 1 (książka audio 1).

Rozwiązanie 2

Możliwe, że odtwarzacz iPod shuffle (3. generacji) zawiera zbyt dużo zsynchronizowanych utworów czy podcastów, przez co nie ma miejsca na zapisanie plików funkcji VoiceOver. Zwolnij miejsce na odtwarzaczu, usuwając niektóre utwory lub podcasty, a następnie ponownie zainstaluj pliki funkcji VoiceOver, korzystając z opisanej niżej procedury.

Rozwiązanie 3

Możliwe, że urządzenie odłączono od komputera przed wygenerowaniem plików funkcji VoiceOver i ich zsynchronizowaniem z odtwarzaczem. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy w programie iTunes jest włączona opcja „Ręcznie zarządzaj muzyką" dla urządzenia. Ponownie zainstaluj pliki funkcji VoiceOver na urządzeniu i pozostaw je podłączone do komputera do momentu wyświetlenia komunikatu „Synchronizacja iPoda zakończona. Można odłączyć." w programie iTunes.

Aby ponownie zainstalować pliki funkcji VoiceOver na odtwarzaczu iPod shuffle (3. generacji)

  1. W programie iTunes zaznacz pozycję iPod shuffle na liście urządzeń, a następnie kliknij kartę Podsumowanie.
  2. W obszarze Kontakt głosowy usuń zaznaczenie opcji Włącz VoiceOver.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj.
  4. Zaznacz opcję Włącz VoiceOver.
  5. Kliknij przycisk Zastosuj.

 

Data publikacji: