Komputer Mac z procesorem firmy Intel: niektóre programy poddane migracji mogą wymagać uaktualnienia

Po przeprowadzeniu migracji programów z komputera Mac z procesorem PowerPC na komputer Mac z procesorem firmy Intel za pomocą Asystenta migracji lub Asystenta ustawień niektóre z tych programów mogą nie działać poprawnie lub może nie być możliwe ich uruchomienie.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jeśli dany program nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić, wykonaj czynności opisane w artykule Komputer Mac z procesorem firmy Intel: sprawdzanie, czy program jest uniwersalny, aby sprawdzić, czy dany program jest uniwersalny. Jeśli program jest przeznaczony dla komputerów z procesorami PowerPC (nie jest uniwersalny), sprawdź dostępność nowszej wersji tego programu, która może działać lepiej z komputerami Mac z procesorami firmy Intel.

W przypadku przeprowadzenia migracji programów między dwoma komputerami za pomocą Asystenta migracji lub Asystenta ustawień migracji są poddawane wszelkie programy znalezione na komputerze źródłowym, które nie są jeszcze zainstalowane na komputerze docelowym. Czasami na komputerze Mac z procesorem PowerPC mogą być zainstalowane programy, które nie będą działać poprawnie za pośrednictwem mechanizmu Rosetta na komputerze Mac z procesorem firmy Intel.

Jeśli na przykład na komputerze Mac z procesorem PowerPC jest zainstalowany program X11, nie jest on zainstalowany na komputerze Mac z procesorem firmy Intel i zostanie przeprowadzona migracja programów z komputera Mac z procesorem PowerPC na komputer Mac z procesorem firmy Intel za pośrednictwem Asystenta migracji, program X11 zostanie przesłany na komputer Mac z procesorem firmy Intel, lecz nie będzie można go otworzyć. W takiej sytuacji można usunąć program X11 w wersji dla komputerów z procesorami PowerPC i zainstalować prawidłową wersję programu X11 za pomocą funkcji instalacji opcjonalnych, która jest dostępna na płycie instalacyjnej dostarczonej z komputerem Mac z procesorem firmy Intel.

Zobacz też iMovie: używanie programu iMovie HD po przeprowadzeniu migracji na nowy komputer.

Informacje o korzystaniu z Asystenta migracji można uzyskać w artykule Mac OS X 10.5: przenoszenie plików z innego komputera Mac za pomocą Asystenta migracji.

Data publikacji: