Mac OS: Przeglądarka internetowa jest nieoczekiwanie zamykana lub przestaje odpowiadać

Wykonanie czynności przedstawionych w tym dokumencie umożliwia rozwiązanie problemów dotyczących sytuacji, w których przeglądarka internetowa jest nieoczekiwanie zamykana lub przestaje odpowiadać (zawiesza się).

Uwaga: Ten dokument dotyczy przeglądarek innych niż program Safari. W przypadku używania programu Safari należy przejść do dokumentu technicznego 107657 Safari: Program Safari jest nieoczekiwanie zamykany.

  1. Podczas używania programu Microsoft Internet Explorer pojawia się komunikat ostrzegawczy „Wystąpił błąd typu 2” lub podobny.
  Uwaga: Użytkownicy systemu Mac OS 8 lub Mac OS 9, którzy otrzymują ten komunikat, powinni spróbować usunąć określony plik preferencji przed przejściem do bardziej ogólnej procedury rozwiązywania problemów przedstawionej w tym dokumencie. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie technicznym 106945 Microsoft Internet Explorer: Błąd typu 2 podczas uruchamiania programu Explorer, Outlook Express lub Entourage.

  2. Przeglądarka internetowa jest nieoczekiwanie zamykana podczas przeglądania stron internetowych. Pojawia się komunikat ostrzegawczy podobny do następującego:

  „Program Internet Explorer został nieoczekiwanie zamknięty”.

  3. Gdy opisywany problem wystąpi w przeglądarce internetowej, może ona być natychmiast zamykana podczas kolejnych prób jej uruchomienia lub podczas prób odświeżenia witryny, którą wyświetlano, zanim przeglądarka została po raz pierwszy zamknięta. Uwaga: ten objaw jest mniej powszechny od pierwszych dwóch.


Objawy pierwszy i drugi występują zazwyczaj tylko podczas przeglądania określonych witryn lub podczas wyświetlania określonej zawartości aktywnej, takiej jak:

 • Java
 • Formanty ActiveX
 • Skrypty
 • Pliki używające oprogramowania w postaci wtyczek, na przykład Macromedia Shockwave Flash, iPix czy Windows Media
Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Zagadnienia związane z przeglądarkami internetowymi

Przed rozpoczęciem procedury rozwiązywania problemów można zapoznać się z następującymi czterema punktami głównymi ułatwiającymi zrozumienie, dlaczego przeglądarki internetowe czasami nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

A. Różne reakcje przeglądarek w zależności od napotkanych standardów internetowych, które często się zmieniają

Administratorzy serwerów WWW projektujący witryny umieszczane w Internecie stosują się do standardów (reguł), które z biegiem czasu ulegają zmianom. Podczas konwertowania danych na strony i obrazy widoczne na ekranie poszczególne przeglądarki zachowują się różnie w zależności od tych zmiennych standardów. Nie każda przeglądarka jest zaprojektowana zgodnie ze wszystkimi standardami, które można napotkać w Internecie. Rozbieżności mogą być niewielkie, na przykład mogą występować różnie stosowane tabulatory lub odstępy między wierszami. Może się zdarzyć, że tabele i ramki będą wyświetlane poprawnie w jednej przeglądarce, ale nie w innej. Różnice mogą być jednak czasem na tyle duże, że spowodują nieoczekiwane zamknięcie przeglądarki. Żadna przeglądarka nie jest w pełni zgodna ze wszystkimi stronami w Internecie. Aby możliwie najlepiej radzić sobie z napotkanymi problemami, oprócz wykonania procedury rozwiązywania problemów warto również zapoznać się z co najmniej dwiema przeglądarkami. Wskazane jest także zainstalowanie na komputerze co najmniej dwóch takich programów. Niektóre witryny są zaprojektowane w taki sposób, że działają tylko z określoną przeglądarką. W takich witrynach można nawet znaleźć oświadczenia informujące o tym fakcie. Gdy wszystkie inne metody zawiodą, należy spróbować otworzyć daną witrynę w innej przeglądarce.

B. Polepszanie zgodności przez aktualizacje oprogramowania internetowego

Dbanie o aktualność używanego oprogramowania internetowego zwiększa szanse na poprawne odczytanie zawartości napotkanej w Internecie. Takie oprogramowanie obejmuje kilka ważniejszych kategorii:

 • Przeglądarki internetowe
 • Oprogramowanie Java
 • Oprogramowanie w postaci wtyczek (na przykład wtyczki Shockwave Flash lub iPix)
 • Odtwarzacze multimediów (na przykład programy QuickTime, RealPlayer, Windows Media Player)


Uwaga: odtwarzacze multimediów również instalują wtyczki.

C. Nieprawidłowe dane w pliku pamięci podręcznej

Proces przeglądania witryn łączy się z koniecznością tymczasowego przechowywania pewnych plików na dysku twardym (buforowania). Pliki w pamięci podręcznej są automatycznie usuwane, gdy plik pamięci podręcznej osiąga określony limit rozmiaru. Jeśli przeglądarka w ogóle się nie otwiera lub jeśli jest ciągle przerwy nieoczekiwanie zamykana (podobnie jak w przypadku 3 opisanym powyżej), usunięcie pliku pamięci podręcznej przeglądarki przed jej uruchomieniem najczęściej rozwiązuje problem.

D. Typy zawartości internetowej — aktywna, nieaktywna, multimedialna

Gdy podczas pracy w Internecie występują problemy, należy sprawdzić, czy nie są one powodowane przez określony typ zawartości, w szczególności przez zawartość aktywną i multimedialną. W takiej sytuacji należy spróbować rozwiązać problem dotyczący konkretnych składników oprogramowania, które używają tego typu zawartości. Można także zaktualizować te składniki.

Nieaktywna zawartość internetowa to najczęściej teksty zamieszczane na stronach internetowych, które są tworzone za pomocą języka HTML. Po utworzeniu taka zawartość nie zmienia się. Podczas wyświetlania jej w przeglądarce internetowej nie zachodzą żadne dodatkowe procesy.

Zawartość aktywna to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele różnych technologii. Jej najważniejszą cechą jest wywoływanie dodatkowych procesów w przeglądarce internetowej. Może ona na przykład powodować otwieranie nowego okna z reklamami co 30 sekund. Może to być także aplikacja, która znajduje się w przeglądarce, na przykład gra w szachy, lub interfejs aplikacji internetowej, na przykład strona bankowości elektronicznej.

Zawartość multimedialna jest zależna od możliwości przeglądarki w zakresie używania oprogramowania w postaci wtyczek do odczytywania różnych typów multimediów, takich jak dźwięki, obrazy i filmy. Dzięki oprogramowaniu w postaci wtyczek przeglądarka internetowa zyskuje nowe funkcje, których wcześniej nie miała. Program Internet Explorer nie ma na przykład wbudowanej możliwości wyświetlania filmów Flash. Po zainstalowaniu w odpowiednim katalogu właściwej wtyczki filmy Flash są automatycznie wyświetlane jako część strony internetowej.


Rozwiązywanie problemów

I. Lokalizowanie preferencji, pamięci podręcznej i wtyczek

W tym dokumencie jako przykładu użyto przeglądarki Internet Explorer. Przedstawione tutaj procedury działają dla większości przeglądarek internetowych, jednak lokalizacje plików preferencji i wtyczek są różne. Odnalezienie miejsca na dysku twardym, w którym dana przeglądarka przechowuje swoje pliki preferencji i wtyczek, może chwilę potrwać. Aby usprawnić ten proces, można użyć programu Sherlock. Do opisania plików w tym dokumencie użyto nazw ścieżek, które umożliwiają podanie nazwy i lokalizacji danego elementu jednocześnie. Pomoc dotyczącą nazw ścieżek można uzyskać w dokumencie technicznym 106419: Mac OS: Informacje o folderach, katalogach i nazwach ścieżek.

W systemach Mac OS 8 i Mac OS 9

Pliki wtyczek są zazwyczaj przechowywane w tym samym katalogu co przeglądarka.

Pliki preferencji i pamięci podręcznej są zazwyczaj przechowywane w następującym miejscu:

Macintosh HD: katalog systemowy: Preferences: :

Na przykład:

Macintosh HD: katalog systemowy: Preferences: Explorer:

W systemach Mac OS X 10.0 i nowszych

Pliki preferencji są przechowywane w następującym miejscu:

/Biblioteki/Internet Plug-Ins/

Pliki preferencji i pamięci podręcznej są zazwyczaj przechowywane w następującym miejscu:

/Użytkownicy//Biblioteki/Preferences//

Na przykład:

/Użytkownicy/hubert/Biblioteki/Preferences/Explorer/

Aby przejść do tej lokalizacji, wystarczy kliknąć ikonę katalogu domowego na pasku narzędzi w oknie programu Finder, a następnie otworzyć katalog biblioteki.

Ostrzeżenie: Podczas usuwania lub zmieniania położenia jakiegokolwiek pliku związanego z przeglądarką należy pamiętać, że niektóre z tych plików mogą zawierać ważne dane. Pliki o nazwach takich jak favorites.html lub bookmarks.html zawierają listy witryn dodanych do zakładek. Niektóre przeglądarki, na przykład Netscape, przechowują także wiadomości e-mail lub informacje dotyczące kontaktów w swoich plikach preferencji. Jedynym plikiem, który jest usuwany podczas wykonywania opisanej poniżej procedury rozwiązywania problemów, jest plik pamięci podręcznej przeglądarki. W trakcie usuwania jakichkolwiek plików preferencji należy zachować ostrożność.

II. Aktualizacja używanej przeglądarki internetowej do najnowszej wersji

Sprawdź wersję używanej przeglądarki internetowej. W systemie Mac OS X wybierz z menu programu Explorer polecenie Internet Explorer — informacje. W systemie Mac OS 8 lub 9 wybierz z menu Apple polecenie Internet Explorer — informacje. Jeśli nie można uruchomić przeglądarki, zaznacz ją w programie Finder, a następnie wybierz polecenie Pobierz informacje (Mac OS 8 lub 9) lub Pokaż informacje (Mac OS X) z menu Plik.

Odwiedź witrynę producenta przeglądarki. Jeśli jest tam dostępna nowsza wersja, pobierz ją i zainstaluj.

Uwaga: Program Internet Explorer w wersji dla systemu Mac OS X jest wyjątkiem od tej reguły. Jego aktualizacje są rozpowszechniane za pomocą funkcji automatycznej aktualizacji oprogramowania dostępnej w aplikacji Preferencje systemowe.

III. Aktualizacja oprogramowania Java

Niektóre przeglądarki internetowe, na przykład Netscape 4.7, zawierają własne oprogramowanie Java. W przypadku tych programów zaktualizowanie samej przeglądarki powoduje także zaktualizowanie oprogramowania Java. Inne przeglądarki używają oprogramowania Java dostarczonego przez firmę Apple z systemem Mac OS. W systemie Mac OS w wersji 8 i 9 jest to środowisko uruchamiania Java dla komputerów Macintosh (MRJ, Macintosh Runtime for Java). W systemie Mac OS X oprogramowanie Java jest częścią systemu. Program Internet Explorer jest przykładem przeglądarki, która używa oprogramowania Java firmy Apple.

Oprogramowanie Java firmy Apple można zaktualizować za pomocą panelu sterowania Uaktualnienia programów w systemie Mac OS 9 lub okienka Uaktualnienia programów w oknie Preferencje systemowe w systemie Mac OS X. To oprogramowanie można pobrać z witryny plików do pobrania firmy Apple (http://www.apple.com/swupdates/).

IV. Aktualizacja wtyczek i odtwarzaczy multimediów

Otwórz katalog wtyczek i odszukaj używane oprogramowanie. Następnie odwiedź witryny producentów wtyczek i sprawdź dostępność nowszych wersji. W razie konieczności pobierz i zainstaluj nowe wersje wtyczek.

V. Usuwanie pliku pamięci podręcznej przeglądarki

W przeglądarce może być dostępny przycisk służący do usuwania pamięci podręcznej. W programie Internet Explorer taki przycisk znajduje się w okienku Zaawansowane w preferencjach programu.

Jeśli przeglądarka przestanie odpowiadać lub jeśli jej uruchomienie będzie niemożliwe, pamięć podręczną przeglądarki można usunąć w programie Finder. Wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli przeglądarka jest otwarta, zamknij ją. Jeśli przeglądarka nie reaguje na polecenie Zamknij, można wymusić jej zamknięcie, naciskając kombinację klawiszy Option+Command+Escape.
  2. Przeciągnij zlokalizowany wcześniej plik pamięci podręcznej przeglądarki do kosza.
  3. Ponownie otwórz przeglądarkę.


Uwaga: Program Internet Explorer używa dodatkowych plików związanych z pamięcią podręczną, które mają rozszerzenie waf. Przeglądarka może (ale nie musi) używać takich plików. Te pliki mogą znajdować się w innym katalogu niż podstawowy plik pamięci podręcznej (w przypadku programu Internet Explorer znajdują się w innym miejscu).

Przykład — program Explorer w systemie Mac OS 9

Usuń następujące dwa pliki:

Macintosh HD: folder systemowy: Preferences: Explorer: Download Cache
Macintosh HD: folder systemowy: Preferences: MS Internet Cache: cache.waf

Przykład — program Explorer w systemie Mac OS X

Należy usunąć następujące cztery pliki:

/Użytkownicy//Biblioteki/Preferences/Explorer/Download Cache
/Użytkownicy//Biblioteki/Caches/MS Internet Cache/cache.waf
/Użytkownicy//Biblioteki/Caches/MS Internet Cache/IE Cache.waf
/Użytkownicy//Biblioteki/Caches/MS Internet Cache/IE Control Cache.waf

VI. Wyłączanie zawartości aktywnej

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiązało problemu, można wyłączyć zawartość aktywną i spróbować wyświetlić witrynę, której dotyczy problem. W tym celu należy usunąć zaznaczenia opcji przy danych typach zawartości w oknie preferencji przeglądarki. W programie Internet Explorer:

  1. Wybierz polecenie Preferencje z menu Edycja (system Mac OS w wersji 8 i 9) lub z menu programu Explorer (system Mac OS X). Zostanie otwarte okno preferencji programu Internet Explorer.
  2. Wybierz okienko Zawartość internetowa z listy po lewej stronie okna.
  3. Usuń zaznaczenia pól wyboru Włącz skrypty, Włącz dodatki i Formanty ActiveX.
  Uwaga: opcja dotycząca formantów ActiveX nie jest dostępna w systemie Mac OS X.
  4. Wybierz okienko Java. Usuń zaznaczenia pola wyboru Włącz język Java.
  5. Kliknij przycisk OK.


VII. Użycie innej przeglądarki

Jeśli danego problemu nie można rozwiązać przy użyciu preferowanej przeglądarki, można użyć innej. Odpowiednie oprogramowanie można pobrać, korzystając z poniższych witryn:

Przewodnik po produktach dla komputerów Macintosh
http://www.guide.apple.com

VersionTracker
http://www.versiontracker.com/
Wskazówka: w tych witrynach należy kliknąć kartę dla odpowiedniej wersji systemu Mac OS, a następnie należy przeprowadzić wyszukiwanie.

VIII. Wysłanie opinii na temat witryny

W sytuacji, gdy połączenie się z witryną, której dotyczy problem, jest niemożliwe, można spróbować wysłać pocztą e-mail opinię na temat tej witryny. W tym celu można użyć często spotykanych adresów, takich jak:

webmaster@.com
postmaster@.com
feedback@.com

Wraz z opinią należy podać administratorowi witryny krótki opis konfiguracji używanego komputera, systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, a także opis problemu.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji na temat wsparcia należy szukać w dokumentach dołączanych do oprogramowania innych firm lub w działach pomocy w witrynach producentów programów. W razie potrzeby można skontaktować się z pracownikami działu wsparcia innej firmy.

Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nabywanie produktów i korzystanie z informacji dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w Internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi w tej kwestii żadnej odpowiedzialności. Witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i nie ma ona żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami.

Dokument 17159: Znajdowanie informacji o producencie może ułatwić znalezienie adresu i numeru telefonu konkretnego producenta.

Data publikacji: