Rozwiązywanie problemów: urządzenie Apple TV nie jest wykrywane w programie iTunes

Jeśli urządzenie Apple TV nie pojawia się po lewej stronie okna programu iTunes (w kategorii Urządzenia) podczas próby zsynchronizowania zawartości, należy wykonać czynności opisane w tym artykule.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Pierwsze kroki

 1. Sprawdź, czy jest zainstalowana najnowsza wersja programu iTunes.
 2. Sprawdź, czy jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania urządzenia Apple TV.
 3. W przypadku systemu Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) upewnij się, że zainstalowane jest uaktualnienie Bonjour 2010-001 lub nowsze (po zainstalowaniu tego uaktualnienia należy ponownie uruchomić komputer, aby zmiany zostały zastosowane).
 4. Sprawdź, czy urządzenie Apple TV jest zasilane i poprawnie podłączone do telewizora, oraz czy możesz poruszać się po interfejsie urządzenia Apple TV.
 5. Sprawdź, czy urządzenie Apple TV jest poprawnie podłączone do sieci, oraz czy sieć jest odpowiednio skonfigurowana. Jeśli podczas konfigurowania urządzenia Apple TV nie jest widoczna sieć bezprzewodowa, wyjdź z ekranu wyboru, naciskając przycisk Menu, a następnie wróć do tego ekranu. Oprogramowanie ponownie wyszuka sieć.
 6. Nie można jednocześnie przesyłać strumieniowo i przeprowadzać synchronizacji przy użyciu różnych komputerów. Jeśli urządzenie Apple TV zostało skonfigurowane do przesyłania strumieniowego z innej biblioteki programu iTunes, urządzenie Apple TV nie będzie dostępne w programie iTunes. Przejdź do menu Źródła urządzenia Apple TV i wybierz komputer, z którym próbujesz przeprowadzić synchronizację.

Wskazówki

 • Sprawdź połączenie sieciowe urządzenia Apple TV, odtwarzając zwiastun filmu w sekcji Filmy > Zwiastuny.
 • Sprawdź, czy używany komputer może uzyskać dostęp do sklepu iTunes Store.
 • Jeśli urządzenie Apple TV jest używane w szkole lub w biurze, upewnij się, że znajduje się w tym samym segmencie sieci, co komputer (skontaktuj się w tym celu z administratorem sieci), gdyż w przeciwnym razie urządzenie Apple TV nie będzie widoczne w programie iTunes.

Więcej informacji na temat prawidłowej konfiguracji urządzenia Apple TV zawiera Podręcznik użytkownika urządzenia Apple TV.

Jeśli po sprawdzeniu powyższych punktów urządzenie Apple TV nadal nie pojawia się na liście źródeł w programie iTunes (w kategorii Urządzenia), wykonaj poniższe czynności. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź w programie iTunes, czy urządzenie Apple TV pojawia się na liście źródeł. Kiedy urządzenie Apple TV pojawi się na liście źródeł w programie iTunes, można przerwać rozwiązywanie problemu i kontynuować konfigurowanie tego urządzenia.

1. Uruchom ponownie program iTunes (zamknij go, a następnie otwórz ponownie).

2. Połącz ponownie urządzenie Apple TV z programem iTunes.

 1. Wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje (w systemie Mac) lub Edycja > Preferencje (w systemie Windows), kliknij ikonę Apple TV i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Szukaj Apple TV.
 2. Jeśli w systemie Mac OS X jest włączona zapora sieciowa (w okienku Udostępnianie w Preferencjach systemowych), sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Udostępnianie muzyki iTunes.
 3. Otwórz program iTunes na komputerze.
 4. Na liście Urządzenia wybierz ikonę urządzenia Apple TV z wyświetlaną obok etykietą „Kliknij, aby ustawić”.
 5. Wprowadź pięciocyfrowe hasło z ekranu telewizora.

3. Wyzeruj urządzenie.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj wyzerować sprzęt, odłączając od gniazda elektrycznego przewody zasilania następujących urządzeń:

 • Apple TV
 • Telewizor
 • Sprzęt do obsługi sieci bezprzewodowej lub stacja bazowa AirPort
 • Router

Po odczekaniu 30 sekund ponownie podłącz wszystkie urządzenia.

4. Uruchom ponownie komputer.

5. Połącz się ponownie z siecią bezprzewodową i (lub) uruchom ponownie router sieciowy.

Jeśli używasz stacji bazowej AirPort, zapoznaj się z sekcją poświęconą rozwiązywaniu problemów w podręczniku konfigurowania odpowiedniego modelu. Jeśli używasz routera innej firmy, zapoznaj się z dołączoną do niego dokumentacją.

6. Ponownie zainstaluj program iTunes.

7. Skonfiguruj oprogramowanie zapory sieciowej.

Jeśli używasz systemu Mac OS X 10.5 (Leopard), przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania zapory. W przypadku systemu Mac OS X 10.4 lub starszego upewnij się, że w zaporze jest otwarty port UDP 5353 (Bonjour). Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj czynności opisane w tym artykule. W przypadku korzystania z innego oprogramowania lub urządzeń spełniających rolę zapory sieciowej sprawdź w dokumentacji oprogramowania, jak otworzyć port UDP 5353.

8. Jeśli używasz systemu Windows, wyłącz usługi i elementy startowe, które mogą powodować konflikty.

9. Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, podłącz urządzenie do sieci przewodowej przy użyciu sieciowego przełącznika lub routera. 

10. Jeśli problem nie ustąpi, spróbuj ominąć wszystkie inne urządzenia sieciowe i podłącz urządzenie bezpośrednio do portu Ethernet w komputerze.

 

Powiązany artykuł: Apple TV: urządzenie nie pojawia się na liście źródeł w programie iTunes po podłączeniu do sieci Ethernet.

Data publikacji: