Informacje o Uaktualnieniu zabezpieczeń OS X NTP

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w Uaktualnieniu zabezpieczeń OS X NTP.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie zabezpieczeń OS X NTP

 • ntpd

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.1

  Zagrożenie: zdalny atakujący może być w stanie wykonać dowolny kod.

  Opis: w usłudze ntpd występowało kilka problemów, które mogły umożliwić atakującemu wyzwolenie przepełnień buforu. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania błędów.

  Aby sprawdzić wersję usługi ntpd, wpisz następujące polecenie w programie Terminal: what /usr/sbin/ntpd. To uaktualnienie zawiera następujące wersje:

  • Mountain Lion: ntp-77.1.1
  • Mavericks: ntp-88.1.1
  • Yosemite: ntp-92.5.1

   

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-9295: Stephen Roettger z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: