Informacje o uaktualnieniu systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.4

Dowiedz się na temat uaktualnienia systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.4.

Uaktualnianie systemu

  1. Przed instalacją utwórz kopię zapasową swojego systemu. Możesz to zrobić przy użyciu programu Time Machine.
  2. Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji.
  3. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.
  4. Aby automatycznie wyszukać w sklepie Mac App Store najnowsze oprogramowanie firmy Apple, w tym to uaktualnienie, należy wybrać polecenie Uaktualnienia z menu Apple ().
  5. Może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania dla komputera, które należy zainstalować. Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla poszczególnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane przy użyciu narzędzia Uaktualnienia programów. Dodatkowo niektóre uaktualnienia muszą zostać zainstalowane przed innymi.

Można również pobrać ręczny instalator uaktualnienia. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Instalatory autonomiczne są dostępne w witrynie Wsparcia Apple

Informacje o uaktualnieniu

Uaktualnienie systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.4 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu Mavericks. Poprawia ono stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac. 

Cechy tego uaktualnienia:

  • Rozwiązuje problem, który uniemożliwiał niektórym komputerom Mac automatyczne łączenie się ze znanymi sieciami Wi-Fi.
  • Rozwiązuje problem, który powodował niepoprawne wyświetlanie tła lub logo Apple podczas uruchamiania komputera.
  • Poprawia niezawodność wybudzania z trybu uśpienia.
  • Zawiera przeglądarkę Safari 7.0.5.

Szczegółowe informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu można znaleźć w artykule Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: