Informacje o uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego monitora Thunderbolt 1.2

Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego monitora Thunderbolt 1.2 poprawia niezawodność podczas podłączania urządzeń do monitora Apple Thunderbolt Display. Uaktualnienie rozwiązuje także rzadki problem, w którym ekran monitora może stać się czarny.

To uaktualnienie jest przeznaczone tylko dla monitorów Apple Thunderbolt Display (27-calowych). Aby instalacja uaktualnienia przebiegła pomyślnie:

  • Na komputerze musi być zainstalowany system OS X Mavericks 10.9.4 lub nowszy.
  • Monitor Thunderbolt należy podłączyć bezpośrednio do portu Thunderbolt komputera lub portu w innym monitorze Thunderbolt, używając zintegrowanego kabla.
  • Podczas uaktualniania mogą być podłączone co najwyżej dwa monitory Thunderbolt.
  • Jeśli uaktualnienie jest przeprowadzane przy użyciu MacBooka Air lub MacBooka Pro, pokrywa musi być otwarta. Tryb zamkniętej pokrywy uniemożliwi instalację uaktualnienia.
  • Komputer musi być podłączony do sieci elektrycznej.

Jeśli którekolwiek z tych wymagań nie jest spełnione, powinien się pojawić komunikat z informacją, co należy poprawić. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawi się szary ekran z paskiem stanu. Jeśli jest podłączonych kilka monitorów, tylko jeden z nich będzie się świecił i wyświetlał pasek stanu. Im więcej monitorów jest uaktualnianych, tym dłużej trwa proces uaktualniania. Może on potrwać kilka minut. Jeśli uaktualniany monitor jest monitorem głównym, ekran może być przez minutę czarny, zanim pojawi się pasek stanu.

Ważne: podczas uaktualniania nie wolno odłączać lub wyłączać zasilania komputera ani monitora. 

Aby ustalić, czy uaktualnienie zostało pomyślnie zainstalowane:

  1. Wybierz polecenie Ten Mac z menu Apple ().
  2. Kliknij przycisk Więcej informacji, a następnie przycisk Raport systemowy.
  3. Na liście po lewej stronie kliknij pozycję Thunderbolt i odszukaj sekcję Thunderbolt Display. Po uaktualnieniu w wierszu Wersja oprogramowania sprzętowego powinna widnieć informacja 26.2, a w wierszu Wersja oprogramowania sprzętowego portu micro — informacja 2.0.7.
Data publikacji: