Apple TV (2. i 3. generacji): używanie pilota Apple Remote do obsługi urządzenia Apple TV

Poniższe tabele zawierają zestawienie wszystkich poleceń pilota Apple Remote dołączonego do urządzenia Apple TV (2. i 3. generacji).

Podstawowa nawigacja i obsługa

Naciśnij przycisk W górę, W dół, W lewo lub W prawo Poruszanie się po menu
Naciśnij przycisk Wybierz Wybieranie opcji menu
Naciśnij przycisk Menu Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk Menu i przytrzymaj go przez około trzy sekundy Powrót do ekranu początkowego urządzenia Apple TV
Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj i przytrzymaj go przez pięć sekund (lub wybierz kolejno opcje Ustawienia > Uśpij teraz) Przełączanie urządzenia Apple TV w tryb gotowości

Odtwarzanie plików wideo

Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania pliku wideo, programu TV lub filmu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk W prawo Przewijanie do przodu. (Ponownie naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć szybkość przewijania. Dostępne są trzy szybkości).
Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj, aby wstrzymać odtwarzanie pliku wideo, a następnie naciśnij przycisk W prawo lub W lewo Przewijanie do przodu lub do tyłu w zwolnionym tempie
Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj, aby wstrzymać odtwarzanie pliku wideo, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk W prawo lub W lewo Przeskakiwanie do przodu lub do tyłu o 10 sekund
Naciśnij i przytrzymaj przycisk W lewo Przewijanie do tyłu. (Ponownie naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć szybkość przewijania. Dostępne są trzy szybkości).
Naciśnij przycisk W dół, a następnie przycisk W prawo lub W lewo, aby przeskakiwać między rozdziałami Przeskakiwanie do następnego lub poprzedniego rozdziału. (Jeśli plik nie zawiera znaczników rozdziałów, to polecenie pozwala na przeskakiwanie o 1/20 długości odtwarzanego pliku lub o 30 sekund w zależności od tego, co jest dłuższe).
Naciśnij przycisk Wybierz i przytrzymaj go przez trzy sekundy Uzyskiwanie dostępu do ustawień napisów standardowych i napisów dla niesłyszących oraz ustawień dźwięku i głośników
Naciśnij przycisk W prawo lub W lewo po wejściu do wybranego menu Program TV przed rozpoczęciem odtwarzania Przełączanie między trybem wyświetlania wszystkich sezonów lub woluminów a wyświetlaniem pojedynczego sezonu lub woluminu

Odtwarzanie zawartości audio

Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania utworu muzycznego, książki audio lub podcastu
Naciśnij przycisk W prawo Przeskakiwanie do następnego utworu muzycznego/podcastu lub następnej książki audio
Naciśnij i przytrzymaj przycisk W prawo Przewijanie utworu muzycznego, książki audio lub podcastu do przodu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk W lewo Przewijanie utworu muzycznego, książki audio lub podcastu do tyłu
Naciśnij przycisk W lewo Ponowne odtwarzanie utworu muzycznego, książki audio lub podcastu
Naciśnij dwa razy przycisk W lewo Odtwarzanie poprzedniego utworu muzycznego/podcastu lub poprzedniej książki audio
Naciśnij przycisk Wybierz i przytrzymaj go przez trzy sekundy w trakcie odtwarzania Uzyskiwanie dostępu do dodatkowych elementów sterujących odtwarzaniem: funkcji Genius, funkcji Następny, funkcji przeglądania wykonawców lub albumów, ustawień głośników*
* Opcje odtwarzania różnią się w zależności od zawartości i trybu odtwarzania.

Inne

Naciśnij przyciski Menu oraz W dół i przytrzymaj je przez sześć sekund Ponowne uruchomienie urządzenia Apple TV
Naciśnij przyciski Menu oraz Wybierz i przytrzymaj je przez sześć sekund Zwiększanie identyfikatora UID pilota Apple Remote. (Stan zestawienia w parę zależy od tego, czy pilot był zestawiony w parę przed wykonaniem polecenia).
Naciśnij przyciski Menu oraz W prawo i przytrzymaj je przez pięć sekund Zestawianie pilota Apple Remote w parę
Naciśnij przyciski Menu oraz W lewo i przytrzymaj je przez sześć sekund Rozłączanie pary pilota Apple Remote
Podczas wprowadzania tekstu naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj Zmienianie typu klawiatury
Podczas wprowadzania tekstu naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz Uzyskiwanie dostępu do liter ze znakami diakrytycznymi lub dodatkowych opcji liter
Naciśnij przycisk Wybierz i przytrzymaj go przez dwie sekundy na ekranie początkowym urządzenia Apple TV Zmienianie rozmieszczenia ikon na ekranie początkowym urządzenia Apple TV
Naciśnij przycisk Wybierz i przytrzymaj go przez dwie sekundy na ekranie początkowym urządzenia Apple TV, a następnie naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj Ukrywanie ikony na ekranie początkowym urządzenia Apple TV
Data publikacji: