Boot Camp: informacje o klawiaturach i przypisaniach klawiszy dla systemu Microsoft Windows

Dowiedz się, czym różnią się klawiatury systemu Microsoft Windows i komputera Mac i w jaki sposób niektóre klawisze mogą działać inaczej w systemie OS X, a inaczej w systemie Windows.

W poniższym przykładzie górna klawiatura to klawiatura komputera Mac, a dolna to typowa klawiatura systemu Windows. Klawisze wyróżnione na niebiesko mają unikatowe funkcje specyficzne dla systemu operacyjnego, dla których są przeznaczone. Niektórym klawiszom na klawiaturze komputera Mac są tymczasowo przypisywane inne funkcje po uruchomieniu na komputerze Mac systemu Windows. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają tabele w dalszej części tego artykułu.

Przykładowa klawiatura komputera Mac 
15.png

Przykładowa klawiatura systemu Windows
16.png

 

System Windows wymaga sterowników obsługi klawiatury Apple
Po zainstalowaniu systemu Windows należy zainstalować oprogramowanie obsługi systemu Windows, zawierające sterowniki komputera Mac oraz inne oprogramowanie obsługi, którego system Windows wymaga do rozpoznawania rozszerzonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturach Apple. Informacje na temat instalowania oprogramowania obsługi można znaleźć w Podręczniku instalowania oraz konfigurowania programu Boot Camp.

 

Używanie klawiatury systemu Windows w systemie Mac OS X
Wprawdzie firma Apple nie obsługuje używania klawiatur systemu Windows, jednak firma Microsoft udostępnia artykuł dotyczący mapowania klawiatur dla osób chcących używać klawiatury systemu Windows w systemie Mac OS X.

 

Informacje o mapowaniu znaków w systemie Windows dla klawiatur międzynarodowych

Możliwe jest ustalenie kombinacji klawiszy umożliwiających wpisywanie unikatowych znaków dla języka i regionu, dla których jest przeznaczona klawiatura Apple.

  1. Pobierz, zainstaluj i otwórz narzędzie Microsoft Keyboard Layout Creator. Umożliwi to wyświetlenie wszystkich układów klawiatur specyficznych dla Apple, które zostały zainstalowane w systemie Windows.
  2. Wybierz kolejno opcje File (Plik) > Load Existing Keyboard (Załaduj istniejącą klawiaturę).
  3. Wybierz klawiaturę, która ma być widoczna. Na liście klawiatur znajdź nazwę kraju, po której występuje słowo „(Apple)”.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami podawanymi przez aplikację. Możesz wydrukować obrazy klawiatury w różnych stanach (na przykład w stanie przy naciśniętym klawiszu Shift).

 

Jaką klawiaturę posiadam?

Oryginalny MacBook Pro
0.png

Klawiatura Apple z częścią numeryczną
3.png

MacBook Pro
1.png

Klawiatura Apple Pro
4.png

Klawiatura USB i bezprzewodowa Apple
2.png

Typowa klawiatura systemu Windows
5.png

  

Jak klawisze funkcyjne systemu Microsoft Windows są mapowane na klawiaturach Apple?
W poniższej tabeli pokazano funkcje klawiatury specyficzne dla systemu Microsoft Windows i odpowiadające im kombinacje klawiszy mapujące te funkcje na klawiaturach Apple.

Logo systemu Windows

winlogo.png

Command (⌘)

Command (⌘)

Command (⌘)

Command (⌘)

Akceptacja

Enter ⏎

Return

Return

Return

Return

Kasowanie znaku na lewo od kursora/usuwanie

Backspace

Delete

Delete

Delete

Delete

Alt (lewy)

Alt (lewy)

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Alt Gr (prawy)

Alt (prawy)

Opcja + Control

Opcja + Control

Opcja + Control

Opcja + Control

Drukowanie ekranu

Print Screen

F14

F14

fn + Shift + F11

fn + Shift + F11

Drukowanie aktywnego okna

Alt + Print Screen

Opcja + F14

Opcja + F14

fn + Shift + Opcja +  F11

fn + Shift + Opcja +  F11

Blokowanie przewijania

Scroll Lock

fn + Shift + F12

F15

fn + Shift + F12

fn + Shift + F12

Pauza/przerwa

Pauza

fn + ESC

F16

fn + Esc

fn + Esc

Wstawianie

Insert

fn + Enter

Help

 

 

Tryb wprowadzania cyfr

Num Lock

Clear

Clear

 

fn- F6

Kasowanie znaku na prawo od kursora

Delete

Delete

Delete

Delete

fn + Delete

Logo aplikacji

x1.png

 

 

 

 

 

Jak klawiatury komputerów Mac mapują klawisze numeryczne?

Zewnętrzne klawiatury Apple z wbudowaną częścią numeryczną, a także klawiatury oryginalnych MacBooków Pro, oferują te same funkcje co klawiatury numeryczne zgodne z systemem Microsoft Windows.
17.png

 

Page Up

Page Up

9

fn +

Page Down

Page Down

3

fn +

Insert

fn + Enter

0

 

Symbol dziesiętny

.

.

. 1

Delete

fn + .

 

fn + .1

Strzałka w górę

8 +

8

1

Strzałka w dół

2 +

2

1

Strzałka w lewo

4 +

4

1

Strzałka w prawo

6 +

6

1

Home

Home

7

fn +

End

End

1

 

 

Jak klawisze funkcyjne systemu Microsoft Windows są mapowane na rozszerzone klawisze funkcyjne w systemie OS X?

W systemie Windows można używać rozszerzonych klawiszy funkcyjnych (umieszczonych wzdłuż górnej krawędzi klawiatury Apple). W poniższej tabeli znak wyboru oznacza, że dana klawiatura obsługuje tę funkcję w systemie Windows. Uwaga:  wymaga to zainstalowania sterowników oprogramowania obsługi systemu Windows.Informacje na temat instalowania oprogramowania obsługi można znaleźć w Podręczniku instalowania oraz konfigurowania programu Boot Camp.

 

18.png

Zmniejszenie jasności ekranu

F14

19.png

Zwiększenie jasności ekranu

F15

23.png

Mission Control

 

 

 

 

 

 

 

24.png

Launchpad

 

 

 

 

 

 

 

 

25.png

Dashboard

 

 

 

 

 

 

 

 

x16.png

Funkcja

 

 

20.png

Przełącznik jasności podświetlenia klawiatury

 

 

 

 

 

 

21.png

Zmniejszenie jasności podświetlenia klawiatury

 

 

 

 

 

 

22.png

Zwiększenie jasności podświetlenia klawiatury

 

 

 

 

 

 

10.png

Odtwórz/Pauza

 

 

11.png

Poprzednia ścieżka

 

 

12.png

Następna ścieżka

 

 

13.png

Przełącznik wyciszenia

14.png

Zmniejszenie głośności

x15.png

Zwiększenie głośności

xx17.png

Wysunięcie nośnika

Wysunięcie nośnika (z drugiego napędu optycznego)

Opcja +

Opcja +

Opcja +

Opcja +

 

Więcej informacji na temat narzędzia Microsoft Keyboard Layout Creator i jego wymagań instalacyjnych można znaleźć w tym artykule firmy Microsoft.

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
60% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)